Autobiografia

ISSN: 2353-8694     DOI: 10.18276/au.2016.2.7-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (7) 2016
Cybernarcyzm

Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (187-198)
Słowa kluczowe: autobiografia narcyzm internet
Autorzy: Sławomir Iwasiów
Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Niniejszy artykuł dotyczy związków autobiografii ze współczesnymi przejawami narcyzmu, który rozwija się w przestrzeni internetu. Z jednej strony popularna jest literatura auto/biograficzna, z drugiej strony – coraz więcej osób prowadzi konta na portalach społecznościowych, gdzie udostępniane są prywatne, a nierzadko intymne treści. W związku z tym autor mierzy się w artykule z takim problemem: jakie są związki pomiędzy rozwojem współczesnych mediów elektronicznych a dużym zainteresowaniem odbiorców (i twórców) literatury auto/biograficznej?
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baudrillard Jean, Symulakry i symulacja, przeł. Sławomir Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2005.
2.Bauman Zygmunt, Włóczęga i turysta: typy ponowoczesne, w: Zygmunt Bauman, Etyka ponowo¬czesna, przeł. Janina Bauman, Joanna Tokarska-Bakir, przekład przejrzał Zygmunt Bauman, PWN, Warszawa 1996, s. 326–333.
3.Ciołkiewicz Paweł, „Brawo ja”, czyli wszyscy jesteśmy narcyzami, „Interdyscyplinarne Studia Spo¬łeczne” 2016, nr 1, s. 77–86.
4.Franzen Jonathan, Liking Is for Cowards. Go for What Hurts, „New York Times” 2011, www.nyti¬mes.com [dostęp 10.09.2016].
5.Giddens Anthony, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. Alina Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
6.Iwasiów Sławomir, Realność i wirtualność tworzą jeden świat, z Jackiem Pyżalskim rozmawia Sła¬womir Iwasiów, Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy „Refleksje” 2014, nr 3, s. 6–7.
7.Kubiński Piotr, Gry wideo. Zarys poetyki, Universitas, Kraków 2016.
8.Lasch Christopher, Kultura narcyzmu. Amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań, przeł. Grzegorz Ptaszek, Aleksander Skrzypek, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2015.
9.Manovich Lev, Instagram and Contemporary Image, www.manovich.net [dostęp 10.09.2016].
10.Szpunar Magdalena, Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016.
11.Urry John, Socjologia mobilności, przeł. Janusz Stawiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.