Autobiografia

ISSN: 2353-8694     DOI: 10.18276/au.2016.2.7-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (7) 2016
Muszla, biografia słowa, blizna

Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (7-13)
Słowa kluczowe: biografia autobiografia portret życiopisanie
Autorzy: Jerzy Madejski
Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Autor przedstawia zasadnicze dylematy współczesnej biografistyki literackiej. Przypominając słowa Czesława Miłosza z Abecadła, przybliża idee biografistyki XX wieku. Odnosząc się zaś do prac najnowszych, m.in. ekokrytycznych, pokazuje przemiany w dziedzinie żywotopisarstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ackroyd Peter, Londyn. Biografia miasta, przeł. Tomasz Bieroń, Zysk i S-ka, Poznań 2011.
2.Barcz Anna, Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze polskiej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2016.
3.Baratay Éric, Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii, przeł. Paulina Tarasewicz, Wydawnic¬two w Podwórku, Gdańsk 2004.
4.Buchholz Mirosława, Henry James i sztuka auto/biografii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
5.Całek Anita, Biografia naukowa: od koncepcji do narracji. Interdyscyplinarność, teorie, metody badaw¬cze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013. Ackroyd Peter, Londyn. Biografia miasta, przeł. Tomasz Bieroń, Zysk i S-ka, Poznań 2011.
6.Całek Anita, Biografia naukowa: od koncepcji do narracji. Interdyscyplinarność, teorie, metody badaw¬cze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
7.Franaszek Andrzej, Miłosz. Biografia, Znak, Kraków 2011.
8.Kośka Lidia, Lec. Autobiografia słowa, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2015.
9.Miłosz Czesław, Abecadło, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997.