Autobiografia

ISSN: 2353-8694     DOI: 10.18276/au.2018.1.10-01
CC BY-SA   Open Access 

Rok wydania:2018
Liczba stron:6 (7-12)
Słowa kluczowe: esej autobiografia eseistyczność autobiograficzność pisarstwo akademickie krytyka literacka nagroda literacka
Autorzy: Inga Iwasiów
Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Autorka wyjaśnia termin „eseizowanie” przez analogię z teorią autobiografii. Zadaje pytania wstępne o kobiecy esej oraz o wpływ krytyki literackiej na przyporządkowania gatunkowe. Przywołuje przykłady napisanych przez kobiety książek eseistycznych, wskazując, iż ich „eseistyczność” i „autobiograficzność” są umowne i zależne od instytucji takich jak wydawnictwa, nagrody literackie, krytyka, uniwersytet.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brach-Czaina, Jolanta. Szczeliny istnienia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1992.
2.Brach-Czaina, Jolanta. Błony umysłu. Warszawa: Sic!, 2003.
3.Czermińska, Małgorzata. „Ruchome granice autobiograficzności”. Opcje 86 (2012): 24–29.
4.Graczyk, Ewa. Od Żmichowskiej do Masłowskiej. O pisarstwie w nadwiślańskim kraju. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013.
5.Jaworska, Justyna. Cywilizacja „Przekroju”. Misja obyczajowa w magazynie ilustrowanym. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.
6.Kośka, Lidia. Lec. Autobiografia słowa. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2015.
7.Lis, Renata. W lodach Prowansji. Bunin na wygnaniu. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2015.
8.Lis, Renata. Lesbos. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2017.
9.Masłowska, Dorota. Jak przejąć kontrolę nad światem, nie wychodząc z domu. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2017.
10.Muskała, Monika. Między Placem Bohaterów a Rechnitz. Austriackie rozliczenia. Kraków: Fundacja Korporacja Ha!art, 2016.
11.Orska, Joanna. Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989–2006. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006.
12.Poprzęcka, Maria. Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2008.
13.Rottenberg, Anda. Proszę bardzo. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2009.
14.Szpakowska, Małgorzata. „Wiadomości Literackie” prawie dla wszystkich. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2012.