Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2015.2.5-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Lista wydań / nr 2 (5) 2015
Zaimek odzyskany

Autorzy: Małgorzata Stadnik
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zaimek zwrotny teorie podmiotowości koncepcje tożsamościowe Roma Sendyka autobiografia
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (157-165)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł stanowi omówienie najnowszej monografii autorstwa Romy Sendyki. Od kultury „ja” do kultury „siebie”. O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych przybliża zatraconą w procesie tłumaczenia koncepcję podmiotowości, która w znaczący sposób rozróżnia pojęcia „ja” oraz „siebie”. Autorka monografii przytacza stan badań z wielu dziedzin humanistyki i neuronauk, przybliża różnice znaczeniowe przywoływanej terminologii, omawia propozycje translatorskie i konfrontuje je z przykładami literackimi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielik-Robson Agata, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Universitas, Kraków 2000.
2.Foucault Michel, Historia seksualności, przeł. Tadeusz Komendant, Czytelnik, Warszawa 1995.
3.Mead George Herbert, Mind, self and society, University of Chicago, Chicago 1934.
4.Metzinger Thomas, Being No One. The Self-Model Theory of Subjectivity, A Bradford Book, London 2004.
5.Miller Nancy K., Arachnologie: kobieta, tekst i krytyka. W: Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Znak, Kraków 2006.
6.Sendyka Roma, Od kultury „ja” do kultury „siebie”. O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych, Universitas, Kraków 2015.