Autobiografia

ISSN: 2353-8694
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (1) 2013
Koronkarki wspomnień

Rok wydania:2014
Liczba stron:8 (143-150)
Słowa kluczowe: autobiografia krytyka feministyczna literatura dokumentu osobistego intymistyka teksty kobiece
Autorzy: Anna Godzińska
Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Autorka artykułu zwraca przede wszystkim uwagę na miejsce, jakie zajmuje we współczesnych badaniach dotyczących autobiografii kobiet książka Czy w tej autobiografii jest kobieta? Kobieca literatura dokumentu osobistego od początku XIX wieku do wybuchu II wojny światowej. Zauważa, że kobieca literatura dokumentu osobistego nie jest jeszcze wystarczająco omówiona przez polską krytykę feministyczną. Anna Pekaniec podejmuje całościową próbę zbadania autobiografizmu tekstów kobiecych w perspektywie historycznoliterackiej i jako główny cel stawia wydobycie i opisanie cech kobiecej autobiografii, a także wskazanie propozycji definicji czy systematyzacji zjawisk typowych dla kobiecego autobiografizmu. Autorka artykułu zwraca uwagę na innowacyjność rozprawy – po raz pierwszy zagadnienie intymistyki kobiecej zostało poruszone w tak szerokiej skali, wskazując kierunki w znanych i nieznanych tekstach, rozszerzając pole badań na przedstawicielki różnych środowisk, o różnym statusie społecznym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borkowska Grażyna, Metafora drożdży. W: Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia
2.szkiców, red. Anna Nasiłowska, IBL PAN, Warszawa 2011.
3.Iwasiów Inga, wypowiedź podczas spotkania Kobiece archiwa – spiżarnie pamięci, www.genderstudies.
4.pl/index.php/kobiece-archiwa-spizarnie-pamieci-relacja/.
5.Kraskowska Ewa, O tak zwanej „kobiecości” jako konwencji literackiej. W: Krytyka feministyczna.
6.Siostra teorii i historii literatury, red. Grażyna Borkowska, Liliana Sikorska, IBL PAN, Warszawa
7.2000.
8.Lejune Philippe, Dziewczęce „ja”: (o dziennikach panien z XIX wieku), przeł. Magda Rodak, Paweł
9.Rodak, „Teksty Drugie” 2003, nr 2–3.
10.Mrozik Agnieszka, Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku, IBL
11.PAN, Warszawa 2012.
12.Pekaniec Anna, Czy w tej autobiografii jest kobieta? Kobieca literatura dokumentu osobistego od
13.początku XIX wieku do wybuchu II wojny światowej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.
14.Tomasik Krzysztof, Homobiografie, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.