Search

Result: Found records: 157 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. SPRACHLICHE ‚RECYCLING‘-STRATEGIE
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Go to
2. ZUR INTEGRATION EINIGER INTERDISZIPLINÄRER DIMENSIONEN DER PHRASEOLOGIE: ETYMOLOGIE, SPRACHGESCHICHTE, KULTURSEMIOTIK
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Go to
3. ZUR MOTIVIERTHEIT DER PHRASEOLOGISMEN AM BEISPIEL DES IDIOMS EIN HEISSES PFLASTER
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Go to
4. Partie polityczne i ich elektoraty wobec kwestii nowelizacji ustawy antyaborcyjnej w Polsce (2007–2011)
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2014 2014 Go to
5. Efekty zarządzania logistyczno-marketingowego w przedsiębiorstwie
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Go to
6. Logistyka i marketing narzędziem doskonalenia funkcjonowania Polskiej Fundacji Ekologicznej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
7. Komunikacja naukowców z przedsiębiorstwami: różnice w sposobach upowszechniania wyników badań przez kobiety i mężczyzn
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
8. Przesłanki tworzenia europejskiej polityki logistycznej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
9. Analiza rynku Business Process Outsourcing w logistyce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
10. Kobiety w wydziałach logistyki policji
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
11. Zastosowanie cross-dockingu w logistyce dystrybucji na przykładzie firmy InPost
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
12. Zarządzanie logistyczną obsługą klienta
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
13. Innowacje w logistyce łańcucha dostaw żywności
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
14. E-logistyka dystrybucji a czynnik ludzki w procesie kształtowania wartości marki – ujęcie praktyczne
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
15. Formułowanie strategii logistycznych a umiejscowienie punktu rozdziału popytu zależnego i niezależnego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
16. Zastosowanie klasycznych metod prognozowania popytu w logistyce dużych sieci handlowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
17. ZASTOSOWANIE KONCEPCJI EMPLOYER BRANDING W PRAKTYCE WYBRANYCH OPERATORÓW LOGI STYCZNYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
18. ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY, ŁAŃCUCH DOSTAW I ŁAŃCUCH WARTOŚCI – PRÓBA USYSTEMATYZOWANIA KONCEPCJI
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Go to
19. Logistyczna obsługa klienta jako determinanta zakupów w handlu elektronicznym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
20. DAS IDIOM ‚IN WATTE PACKEN‘ IN DER PHRASEOGRAPHIE UND IM SPRACHGEBRAUCH
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Go to
21. RAPORTOWANIE POZAFINANSOWE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY KLIMATU W FIRMACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI LOGISTYCZNE
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Go to
22. WYMOGI STAWIANE OBIEKTOWI KIERUJĄCEMU W ZARZĄDZANIU LOGISTYCZNYM
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Go to
23. Zarządzanie łańcuchem logistycznym w procesie produkcji farb proszkowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
24. MODELE HAZARDU A MODEL LOGITOW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
25. Funkcjonowanie giełd elektronicznych w branży logistycznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
26. Elektroniczne rejestry publiczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
27. Czynniki determinujące wartość produkcji roślinnej gospodarstw rolnych w regionie Pomorza środkowego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
28. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako potencjalne źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
29. Innowacyjny most edukacyjny nauczania logistyki w szkołach ponadgimnazjalnych – projekt platformy e-learningowej EduBridge
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
30. The Directions of the Service Development of European Seaports Specializing in Handling Perishable Goods
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 119 2015 2015 Go to
31. WYBRANE METODY ESTYMACJI PARAMETRÓW FUNKCJI LOGISTYCZNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
32. Prospects for transport and logistics in the European Union
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
33. Systemy informatyczne a rozwiązywanie problemów funkcjonalnych przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych – wyniki badań
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
34. Wettbewerb und Kooperation im Strassenverkehr
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
35. Sustainability in the logistics chain of the foreign trade at the example of argentina’s beef exports
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
36. Transport economics – from Orthodoxy to Pragmatism
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
37. Dobre praktyki w transporcie wodnym śródlądowym ładunków w miastach europejskich
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
38. ANALIZA ZMIAN WSPARCIA FINANSOWEGO WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ W LATACH 1973–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
39. Epidemia cholery w Krakowie w 1866 roku. Analiza demograficzna i przestrzenna
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
40. Zawieranie małżeństw na przedmieściach Szczecina w świetle akt stanu cywilnego z obwodu USC Gumieńce w latach 1875–1906. Część I. Roczne liczby małżeństw i sezonowość małżeństw
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
41. The legislations and countries operating in the new approach to technical harmonization and standards as an aspect of consumer safety
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
42. Krytyka prawa przez autorów tekstów prasowych w kontekście zasady demokratycznego państwa prawnego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
43. ZACHOWANIA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WOBEC DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
44. Age Differences in Psychoactive Substance Abuse in Population of the Republic of Belarus
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Go to
45. Marketing i logistyka na potrzeby wsparcia ekologii w firmie Hans Aa
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
46. Zawieranie małżeństw na przedmieściach Szczecina w świetle akt stanu cywilnego z obwodu USC Gumieńce w latach 1875–1906 Część II. Wiek nupturientów
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
47. Obst und Rosen: Angelika Reitzers Roman „Wir Erben“ im Blickfeld der (kultur)anthropologischen Literaturwissenschaft
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
48. Vergangenheit und Gegenwart in der Deutschschweizer Literatur – zwei Sammelbände von einem internationalen Forscherteam
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
49. Perspektywy badań nad populacją i rodziną województwa kijowskiego w XVIII wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
50. “New Historical Demography” in Russia: evolution or a leap?
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 1 2016 Go to
51. Der Philologe als Metarezipient des medialen Textes. Am Beispiel der Audiodeskription
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
52. Kanon polskiej liryki według Petera i Renate Lachmannów
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
53. Wykorzystanie modelu CART-Logit do analizy fałszerstw sprawozdań finansowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Go to
54. Determinanty działalności innowacyjnej w grupie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce – regresja logistyczna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 2 2017 Go to
55. Wykorzystanie algorytmu Conway’a w procesie optymalizacji obsługi ruchu turystycznego w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
56. Katowicka szkoła ekonomiki transportu - profil naukowo-badawczy i dydaktyczny
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
57. Analiza znaczenia portów morskich i zintegrowanych centrów logistycznych w zarządzaniu procesami w transporcie intermodalnym i kombinowanym
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
58. Logistics centres of eastern Poland in the Pan-European transport corridor no. 2
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
59. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik kształtowania innowacyjności w sektorze transportu - spedycji - logistyki
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
60. Logistics customer service on the example of courier companies
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
61. Perspektiven von Transport und Logistik in der Europaeischen Union
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
62. Rachunek TDABC w logistyce zaopatrzenia usług budowlanych - negatywne skutki wdrożenia
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
63. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
64. Отражение актуальных политических событий в современном медийном словотворчестве
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
65. Analiza rynku nieruchomości lokalowych z wykorzystaniem metod GIS
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
66. Cambridge: A Factory of Mediocrity. Maria Komornicka’s Reportage “Youth’s Paradise” (1896)
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Go to
67. Intercyza zawarta między Janem Klemensem Branickim a Katarzyną Barbarą Radziwiłłówną jako przykład realizacji strategii rodzinnych magnaterii (1720 r.)
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
68. Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (część 1)
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
69. Wsparcie teleinformatyczne systemu informacji logistycznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
70. The primary entries in the Reportable Food Registry
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
71. Porty morskie jako przedmiot badań w naukach ekonomicznych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
72. Wpływ niepewności i nieprzewidywalności na procesy logistyczne
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
73. Kształtowanie jakości procesów produkcyjnych w warunkach logistyki globalnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
74. Entymemat jako struktura epigramatyczna. Koncepcja Jakuba Masena
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Go to
75. Praca dyplomowa w procesie kształcenia wyższego – krytyczny przegląd opracowań metodycznych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
76. Strategie logistyki dla przedsiębiorstw rolniczych na bazie koncepcji LSR – case study
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
77. Wpływ prezydenta Václava Havla na czechosłowacki i czeski porządek prawny w latach 1989–2003
(Acta Politica Polonica)
1/2017 (39) 2017 Go to
78. Is it Possible to Estimate Match Result in Volleyball: A new Prediction Model
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Go to
79. Port logistic park - a case study
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 128 2017 2017 Go to
80. Land transport services - service structure and development dynamics analysis
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 128 2017 2017 Go to
81. Gleichgewichte auf den Transport-, Verkehrs- und Logistikmärkten
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
82. Ocena rentowności i płynności finansowej operatorów logistycznych w latach 2012–2014 na przykładzie wybranych spółek akcyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Go to
83. Dopuszczalność udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej – problematyka transpozycji regulacji na przykładzie Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 2 2016 Go to
84. Jakość obsługi klienta w logistyce zwrotnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
85. Potrzeby informacyjne inwestorów na rynku nieruchomości przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
86. Zarządzanie procesami logistycznymi z wykorzystaniem koncepcji lean na przykładzie C-L Sp. z o.o.
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Go to
87. Marki operatorów logistycznych w ocenie studentów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
88. Wycena przedsiębiorstw współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (wybrane problemy)
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Go to
89. Współczesne instrumenty zarządzania produkcją i logistyką w przedsiębiorstwie w warunkach globalizacji światowej gospodarki
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Go to
90. Analizy rynku nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Go to
91. Ryzyko w jednostkach samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
92. Kirgiski syndrom MIRAB
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
93. Ruch naturalny na Lubelszczyźnie w XVI–XIX wieku. Stan i perspektywy badawcze
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
94. Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (cz. 2)
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
95. Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Strzyżowie z lat 1784–1918 – stan zachowania i możliwość odtworzenia ruchu naturalnego ludności
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
96. Imiona nadawane dzieciom w rzeszowskiej parafii farnej na początku XX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
97. Prawne problemy początków rejestracji aktów stanu cywilnego w Polsce po II wojnie światowej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
98. Pomiędzy praktyką i teorią. W poszukiwaniu modelu doskonalenia muzealników
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2018 2018 Go to
99. Wykształcony muzealnik we współczesnym muzeum – próba diagnozy stanu obecnego i perspektyw jego zmian
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2018 2018 Go to
100. PROJEKTY LOGISTYKI MIASTA – METODA SZACUNKOWA OCENY RYZYKA
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
Page