Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-20
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 45/1 2016
Analiza rynku nieruchomości lokalowych z wykorzystaniem metod GIS
(Real estate market of housing analysis using methods GIS)

Authors: Krzysztof Gargula
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Keywords: real estate market analysis real estate housing spatial analysis geographic information systems (GIS)
Year of publication:2016
Page range:14 (255-268)
Klasyfikacja JEL: C21 R31 R32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

An important factor in the analysis of the housing market is the location. However, generally for the analysis of this factor aren’t used methods of spatial analysis, is why the potential location of the property can’t be fully utilized. The aim of the article is a presentation of functionality of geographic information systems (GIS) in the analysis of the real estate market. This article presents methods of presentation and analysis of data from the real estate market. Also presents an example of using methods of spatial analysis in GIS study of real estate market downtown of Bytom. The study was based on the recognition of local determinants presented in the form of spatial variables affecting the average prices of real estate (zł/m2).
Download file

Article file

Bibliography

1.Basista, I. (2013). Podsystem geoinformatyczny do analizy rynku nieruchomości. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 25, 33–43.
2.Branna, J., Madej, K., Będkowski, M., Serdeń, M., Sosiński, P., Luc, M. (2012). Analiza zależności pomiędzy ceną a lokalizacją nieruchomości na przykładzie Krakowa. Roczniki Geomatyki, X, 4 (54), 29–40.
3.Całka, B., Bielecka, E. (2014). Mapa średnich cen transakcyjnych mieszkań: studium przypadku pierwotnego rynku nieruchomości w Siedlcach. Roczniki Geomatyki, XII, 4 (66), 379–387.
4.Cellmer, R. (2014). Modelowanie przestrzenne w procesie opracowywania map wartości gruntów. Olsztyn: Wyd. UW-M.
5.Cellmer, R., Senetra, A., Szczepańska, A. (2012). Land Value Maps of Naturally Valuable Areas. Geomatics and Environmental Engineering, 6 (3), 15–24.
6.Cichociński, P. (2007). Zastosowanie metod kartograficznych i geostatystycznych do wstępnej analizy rynku nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 15 (3–4), 155–166.
7.Cichociński, P. (2010). Racjonalizacja procesu taksacji nieruchomości przez zastosowanie funkcji analiz przestrzennych, z uwzględnieniem metod geostatystyki. Kraków: Wyd. AGH.
8.Cichociński, P. (2011). Porównanie metod interpolacji przestrzennej w odniesieniu do wartości nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 19 (3), 119–131.
9.Gotlib, D. (2007). Rynek nieruchomości. W: R. Olszewski, D. Gotlib, A. Iwaniak (red.), GIS. Obszary zastosowań (s. 225–227). Warszawa: PWN.
10.Jaworska, R., Łaszkiewicz, E., Modranka, E. (2014). Wizualizacja danych przestrzennych. W: J. Suchecka (red.), Statystyka przestrzenna. Metody analizy struktur przestrzennych (s. 79–88). Warszawa: C.H. Beck.
11.Kopczewska, K. (2008). Renta geograficzna a rozwój społeczno-gospodarczy. Warszawa: CeDeWu.
12.Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J., Rhind, D.W. (2006). GIS. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
13.Medyńska-Gulij, B. (2015). Kartografia. Zasady i zastosowanie geowizualizacji. Warszawa: PWN.
14.Mitchell, A. (2005). The ESRI Guide to GIS Analysis. T. 2. Spatial Measurement and Statistics. Redlands: ESRI Press.
15.Polko, A. (2005). Miejski rynek mieszkaniowy i efekty sąsiedztwa. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
16.Ratajski, L. (1989). Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej. Warszawa, Wrocław: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera.
17.Tobler, W. (1970). A Computer Movie Simulating Urban Growth in the Detroit Region. Economic Geography, 46, 234–240.
18.Trojanek, M., Konowalczuk, J., Ramian, T. (2009). Międzynarodowe Standardy Wyceny 2007. Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
19.Żyszkowska, W., Spallek, W., Borowicz, D. (2012). Kartografia tematyczna. Warszawa: PWN.