Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 82.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Interrelation of Football Players’ (13 to 14 Years Old) Indices of Movement in Various Directions
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Przejdź
2. Reprezentacja powiatów w sejmikach na przykładzie Małopolski
(Acta Politica Polonica)
3/2015 (33) 2015 Przejdź
3. Zastosowanie tradycyjnych strategii konkurencji przez współczesne przedsiębiorstwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Przejdź
4. Wykorzystanie syntetycznej miary sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w ocenie sytuacji finansowej grupy przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
5. PHRASEOLOGISMEN IN DER SEEMANNSSPRACHE DES 18. JAHRHUNDERTS – AM BEISPIEL DES „ALLGEMEINEN WÖRTERBUCHES DER MARINE“ (1793-1798) VON JOHANN HINRICH RÖDING
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Przejdź
6. Determinanty aktywności turystycznej mieszkańców małych miast i wsi – studium przypadku
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
7. Rozwój żeglarstwa w lewobrzeżnej części Szczecina. Część I. Sekcja Żeglarska KS Świt Skolwin
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
8. Perspektywa wsparcia projektów innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na przykładzie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
9. Mój Mentor – wspomnienia
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
10. Czy władza ekspercka jest władzą?
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Przejdź
11. Polityka non-decision u Platona
(Acta Politica Polonica)
1/2013 (26) 2013 Przejdź
12. Rola sprawiedliwej płacy w kształtowaniu wolności odpowiedzialnej człowieka
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
13. Korporacja Chiny – strategiczne i kulturowe czynniki globalnego sukcesu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
14. „Hausierer im Interieur“: Außenseiterfiguren in Hermann Burgers Erzählungen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
15. 30 Jahre Germanistik an der Universität Szczecin
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
16. Socio-economic benefits of the improvement of transport accessibility to the port of Szczecin
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 124 2016 2016 Przejdź
17. Gross value added in services - a case study of the sea port in Szczecin
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 124 2016 2016 Przejdź
18. ANALIZA PRESJI URBANISTYCZNEJ NA OBSZARY CHRONIONE NA PRZYKŁADZIE GMINY PUSZCZYKOWO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
19. Kampanie wyborcze polskiej Partii Zieloni w wyborach do Parlamentu Europejskiego
(Acta Politica Polonica)
1/2016 (35) 2016 Przejdź
20. Ujęcie w sprawozdaniu finansowym leasingowanych samolotów – studium przypadku Enter Air SA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
21. Aktywność turystyczna mieszkańców wsi – studium przypadku
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
22. Struktura kapitału w małopolskich spółkach giełdowych i jej wpływ na ich wyniki
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
23. Mnożnik inwestycyjny Keynesa w ocenie wpływu inwestycji w pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5m na gospodarkę Polski
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
24. Architektura w dziejach teologii
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
25. Stopy procentowe NBP a wartość kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Przejdź
26. Mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw budowlanych na przykładzie spółek giełdowych - wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
27. Port logistic park - a case study
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 128 2017 2017 Przejdź
28. Statistical estimation and prediction of Annual Average Daily Traffic (AADT) on the first/last mile road sections in the Port of Szczecin
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 128 2017 2017 Przejdź
29. Kształtowanie postaw studentów jako przejaw społecznej odpowiedzialności uczelni w kształceniu kadr turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
30. Kapitały w spółkach giełdowych sektora spożywczego, ich struktura i zmiany w czasie.
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
31. Directions of change in corporate fringe benefits
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
32. Struktura i treść krótszej wersji modlitwy „Ojcze nasz” (Łk 11,2b-4)
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2013 2013 Przejdź
33. Finansyzacja w małopolskich spółkach giełdowych i jej zmiana w czasie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
34. Wzrost gospodarczy a płace minimalne w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
35. Nowa rola komitetów audytu w spółkach zainteresowania publicznego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Przejdź
36. Koszty prac melioracyjnych w powiecie poznańskim
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
37. Criteria for buying organic food by consumers from different regions of Poland
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
38. The attitude of polish society living in rural and urban areas towards renewable energy sources
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
39. Zróżnicowanie struktury kapitału oraz jej determinant w spółkach kapitałowych według wybranych działów klasyfikacji NAICS
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
40. Królestwo Boże wewnątrz nas czy pośród nas?
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Przejdź
41. Spis treści
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
42. W lustrze pamięci – problemy żydowskiej literatury autobiograficznej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
43. Współczesne metody filologiczne w interpretacji żydowskich dokumentów osobistych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
44. „Egoistyczne analizy to moja ulubiona praca”. Rękopisy Broni Baum, czyli kiedy wiersz staje się egodokumentem
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
45. „Baczność! Przeczytać i zwrócić dla zniszczenia”. Porządki archiwum a korespondencja intymna Racheli Auerbach z czasu wojny i getta – pytania i problemy
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
46. "Dos lid fun ojsgehargetn jidiszn folk" Jicchoka Kacenelsona jako forma autobiografii poety i narodu
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
47. Oczami dziecka (fragmenty)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
48. Pamiętnik (fragment, zeszyt 2, w rękopisie)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
49. Fun welt wos iz niszto mer (Ze świata, którego już nie ma, New York: Farlag Matones, 1946; fragment)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
50. Żydowsko-amerykański komiks (auto)biograficzny: powieść graficzna czy pamiętnik graficzny?
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
51. I wojna światowa w świetle egodokumentów zawartych w wybranych księgach pamięci
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
52. „Nowy rok, nowe kłopoty. Trzeba się znów wypłakać przed towarzyszem Gołombem”
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
53. Listy słuchaczy do Redakcji Żydowskiej Polskiego Radia w latach 1950–1958 jako przykład egodokumentów
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
54. Historyczny kostium poety. "Bal maskowy" Tomasza Sikorskiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
55. Piekło na ziemi obiecanej. Wspomnienia wojenne Izraela Rabona
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
56. Między autobiografią a przypowieścią. Glosa o paru tajemnicach "Domu, snu i gier dziecięcych" Juliana Kornhausera
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
57. Barwy w liryce Fiodora Glinki
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
58. W poszukiwaniu typologii innowacji społecznie odpowiedzialnych: mapowanie pola badawczego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
59. Body satisfaction versus anthropometric and lifestyle characteristics in secondary school youth in a three-year study
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Przejdź
60. Bóg pokutujący: o zbędności teodycei (Atoning God – on the Uselessness of Theodicy)
(Analiza i Egzystencja)
43 (2018) 2018 Przejdź
61. Tożsamość człowieka w relacji z Bogiem w ujęciu Abrahama J. Heschela (The problem of human being’s identity in relationship with God in philosophy of Abraham J. Heschel)
(Analiza i Egzystencja)
44 (2018) 2018 Przejdź
62. A Profile of Sydney World Masters Games Athletes: Health, Injury and Psychological Indices
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 23, No. 3/2018 2018 Przejdź
63. Rozwiązania polityki imigracyjnej Niemiec na przykładzie ośrodka dla uchodźców Billstieg w Hamburgu
(Acta Politica Polonica)
2/2018 (44) 2018 Przejdź
64. E-ubezpieczenia w polskim społeczeństwie informacyjnym
(Studia Informatica Pomerania)
nr 46 2017 Przejdź
65. Real Property Tax Reform. Theoretical Aspects. The Outline of Reference Model for Communes in Poland
(Współczesne Finanse)
nr 1 (2) 2017 2017 Przejdź
66. Network organization – functioning of enterprises in the information area
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
67. Global cross border trade – a global view
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
68. Esej, kobieta, autobiografia – hipotezy na marginesie analizy Przeźroczy Marii Kuncewiczowej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
69. Somatic and typological differentiation of first-year male and female students from the Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw"
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Przejdź
70. Badania zjawisk hydrometeorologicznych na Bałtyku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1960 1960 Przejdź
71. Zjawiska sztormowe w Zatoce Pomorskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1965 1965 Przejdź
72. Działalność polityczna niemieckich sił zbrojnych w okresie Republiki Weimarskiej. Cz.1: Rola armii w życiu politycznym Rzeszy 1918-1923
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1985 1985 Przejdź
73. Praca wielozmianowa w przemyśle
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1974 1974 Przejdź
74. Funkcje planów zagospodarowania województw w gospodarce przestrzennej pasa nadmorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1980 1980 Przejdź
75. Szczecin 1945 i dziś
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1969 1969 Przejdź
76. Eisenbahnfähren in Westeuropa
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1970 1970 Przejdź
77. Z pamiętnika podchorążego Czapli; Ten który przetrwał; Strome schody; Jeden etat dla artysty
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6-7 1959 1959 Przejdź
78. Assessment of Young Swimmers’ Technique with Tec Pa Tool
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 34, No. 2/2021 2021 Przejdź
79. Arystotelesowska szkatułka albo Melodramat w objęciach opery (na przykładzie sceny kopania grobu w Fideliu Ludwiga van Beethovena)
(Rocznik Komparatystyczny)
11 (2020) 2020 Przejdź
80. On Speech as the Political Faculty in the Anthropocene. The Sensualities of Voice and Taste Combined
(Analiza i Egzystencja)
58 (2022) 2022 Przejdź
81. On Leszek Koczanowicz (2020): Anxiety and Lucidity. Reflections on Culture in Times of Unrest
(Analiza i Egzystencja)
58 (2022) 2022 Przejdź
82. The Effects of an Alternative Training Method on Physical and Technical Abilities of Adolescent Soccer Players: A Pilot Study
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 37, No. 1/2022 2022 Przejdź
Strona