Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330     DOI: 10.18276/ab.2017.24-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / No. 24
Body satisfaction versus anthropometric and lifestyle characteristics in secondary school youth in a three-year study
(Zadowolenie z własnej sylwetki wobec charakterystyki antropometrycznej i trybu życia u młodzieży licealnej w ciągu trzech lat badań)

Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (89-99)
Słowa kluczowe: zadowolenie z własnej sylwetki antropometria młodzież licealna tryb życia nawyki żywieniowe zachowania żywieniowe
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Ewa Rębacz-Maron
University of Szczecin, Department of Vertebrate Zoology and Anthropology, Institute for Research on Biodiversity, Faculty of Biology

Patryk Lisiecki
Student of biology at the University of Szczecin

Abstrakt

Tło. Współczesna moda na szczupłą sylwetkę przenika do wszystkich grup społecznych w każdym wieku. Monitorowanie zachowań zdrowotnych i żywieniowych wśród młodzieży jest niezbędne, aby przeciwdziałać złym nawykom żywieniowym. Cel. Zbadanie zadowolenia z własnej sylwetki przy uwzględnieniu antropometrii i aktywności ruchowej u młodzieży licealnej w ciągu trzech lat badań. Materiał & Metoda. Badania antropologiczne u tej samej młodzieży licealnej zostały wykonane w 2014, 2015, 2016 roku – zawsze we wrześniu. Zmierzono: masę ciała, wysokość ciała (B-v), obwód pasa i bioder. Wyliczono wskaźniki somatyczne: BMI, WHR, wskaźnik Rohrera. Pytania ankietowe dotyczyły liczby godzin aktywności fizycznej w tygodniu, jak długo trenuje uczeń podaną dyscyplinę sportową, ocena zadowolenia z własnej sylwetki, wywiad dotyczący nawyków żywieniowych. Wyniki. U dziewcząt i chłopców intensywność ćwiczeń fizycznych z roku na rok spadała. Być może dlatego, że młodzież się poznała po pierwszym roku i już nie chciała pracować nad sylwetką (dla większej atrakcyjności). Aż 56% dziewcząt nie było zadowolonych w I klasie ze swojej sylwetki i 71% chłopców. W dwóch kolejnych latach nauki odsetek niezadowolonych obniżył się u obu płci. Podsumowanie. Konieczne jest wdrażanie programów prozdrowotnych, aby młodzi ludzie poznali zasady żywieniowe i nie eksperymentowali z przesadnym kontrolowaniem masy ciała.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Diedrichs, P.C., Lee, Ch. (2010). GI Joe Or Average Joe? The impact of average-size and muscular male fashion models on men’s and women’s body image and advertisement effectiveness. Body Image, 3 (7), 218–226. DOI: 10.1016/j.bodyim.2010.03.004.
2.Drozdowski, Z. (1998). Antropometria w wychowaniu fizycznym. Poznań: AWF.
3.Frederick, D.A., Buchanan, G.M., Sadehgi-Azar, L., Peplau, L.A., Haselton, M.G., Berezovskaya, A. Lipin¬ski, R.E. (2007). Desiring the muscular ideal: Men’s body satisfaction in the United States, Ukraine and Ghana. Psychology of Men & Masculinity, 8, 103–117. DOI: 10.1037/1524-9220.8.2.103.
4.Kakeshita, I.S., Almeida, S.S. (2006). Relationship betwen body mass index and self-perception among university students. Rev Saúde Pública, 3 (40).
5.Levitsky, D.A. (2005). The non-regulation of food intake in humans: hope for reversing the epidemic of obesity. Physiol Behav, 5 (86), 623–632.
6.Lipowska, M., Lipowski, M. (2006). Ocena własnej atrakcyjności przez kobiety w różnym wieku. In: A. Chybicka, M. Kaźmierczak (eds.), Kobieta w kulturze – kultura w kobiecie (pp. 385–402). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
7.Lipowski, M., Lipowska, M. (2015). Poziom narcyzmu jako moderator relacji pomiędzy obiektywnymi wymiarami ciała a stosunkiem do własnej cielesności młodych mężczyzn. Polskie Forum Psychologiczne, 1 (20), 31–46.
8.Łaska-Mierzejewska, T. (1997). Ćwiczenia z antropologii. Warszawa: AWF.
9.McCreary, D.R., Saucier, D.M. (2009). Drive for muscularity, body comparison and social physique anxiety in men and women. Body Image, 1 (6),24–30.
10.McGuire, M.T. (1999). What predicts weight regain in a group of successful weight losers? J Consult Clin Psychol, 67, 177–185.
11.Myszkowska-Ryciak, J., Gago, E., Harton, A. (2015). Wiedza żywieniowa oraz postrzeganie własnej masy ciała przez nastoletnie dziewczęta. In: A. Wolska-Adamczyk (ed.), Znaczenie racjonalnego żywienia w edukacji zdrowotnej. Warszawa: WSIiZ.
12.Patton, G.C., Selzer, R., Coffey, C., Carlin, J.B., Wolfe, R. (1999). Onset of adolescent eating disorders: population based cohort study over 3 years. Br. Med. J., 318 (7186), 765–768.
13.Physical status: the Use and Interpretation of Anthropometry (1995). Report of a WHO expert committee. WHO Tech Rep Ser, 854, 1–452.
14.Romanowska-Tołłoczko, A., Kałwa, M. (2014). Oddziaływania psychologiczne w kompleksowej terapii nadwagi. Probl Hig Epidemiol, 2 (95), 209–214.
15.Sandler, R., Slemenda, C.W., LaPorte, R.E., et al. (1985). Postmenopausal bone density and milk consump¬tion in childhood and adolescence. Am J Clin Nutr, 42, 270–274.
16.Schneider, N., Frieler, K., Pfeiffer, E., Lehmkuhl, U., Salbach-Andrae, H. (2009). Comparison of body size estimation with different types of eating disorders. Eat Disord Rev, 17, 468–475.
17.Sorensen, T., Stunkard, A., Teasdale, T., Higgins, M. (1983). The accuracy of reports of weight: children’s recall of their parents weights 15 y earlier. Int J Obs, 7, 115–122.
18.Szponar, L., Respondek, W. (2000). Choroby pierwotne na tle niedoborów żywieniowych. Żywienie czło¬wieka zdrowego i chorego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19.Tanofsky-Kraff, M., Cohen, M.L., Yanovsky, S.Z., Cox, Ch., Heim, K.R., Keil, M., Reynolds, J.C., Yano-vski, A. (2006). A prospective study of psychological predictors of body fat gain among children at high risk for adult obesity. Pediatrics, 117, 1203–1209.
20.The Surgeon General’s Report on Nutrition and Health (1988). Washington, DC: US Public Health Service, Office of the Surgeon General.
21.Tylka, T.L. (2011). Refinement of the tripartite influence model for men: Dual body image pathways to body change behaviors. Body Image, 3 (8), 199–207.
22.Wojtyła-Buciora, P., Marcinkowski, J.T. (2010). Sposób żywienia, zadowolenie z własnego wyglądu i wyobrażenie o idealnej sylwetce młodzieży licealnej. Probl Hig Epidemiol, 2 (91), 227–232.
23.Woynarowska, B. (2003). Środowisko psychospołeczne szkoły i przystosowanie szkolne a zdrowie i zachowanie zdrowotne uczniów w Polsce. Raport z badań. Warszawa.