Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Korporacja Chiny – strategiczne i kulturowe czynniki globalnego sukcesu

Autorzy: Mariusz Janik
doktorant w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie

Grzegorz Gliszczyński
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: gospodarka chińska strategie uwarunkowania kulturowe systemy zarządzania przedsiębiorstwami
Rok wydania:2016
Liczba stron:17 (23-39)
Klasyfikacja JEL: P21 P51
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu, na podstawie analizy studialnej oraz osobistych doświadczeń zawodowych jednego z autorów, scharakteryzowano kluczowe determinanty globalnego sukcesu gospodarki chińskiej w ostatnich trzech dekadach, charakterystyczne dla dobrze zarządzanej korporacji gospodarczej. Podkreślono, że nie był on jedynie wynikiem niskich kosztów produkcji i niskich cen oraz szerokiej oferty produktowej, ale także, a może nawet przede wszystkim, pochodną konsekwentnej, długofalowej polityki gospodarczej państwa, uwarunkowań kulturowych, „odrobienia lekcji” z doświadczeń gospodarczych innych wschodzących gospodarek, głównie japońskiej. Przedstawiono studia przypadków potwierdzające rangę wymienionych uwarunkowań. Dokonano porównania systemów zarządzania przedsiębiorstw zachodnich i chińskich w kilkunastu charakterystycznych przekrojach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bolesta, A. (2006). Chiny w okresie transformacji. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
2.Brunet, A., Guichard, J.-P. (2011). Chiny światowym hegemonem. Warszawa: Studio Emka.
3.Cieślik, E. (2015). Rozwój gospodarczy Chin. Od roku 1978 do kryzysu globalnego, Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
4.China: export of goods from 2005 to 2015 (in billion U.S. dollars). Pobrano z: www.statista.com/statistics/263661/export-of-goods-from-china/ (20.05.2016).
5.Chołaj, H. (2014). Chiny a świat. Współczesny chiński model ekonomiczny. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
6.Coase, R. (2013). Jak Chiny stały się krajem kapitalistycznym. Tłum. Danuta Wolak. Pobrano z: www.pafere.org/artykuly,n1764,jak_chiny_staly_sie_krajem_kapitalistycznym.html (14.06.2016).
7.Ferguson, N. (2011). Civilization: is the west history?, Episodes: competition, science, property, medicine, consumerism. Cykl programów BBC.
8.Gawlikowski, K., Ławacz, M. (2012). Wielkie przemiany w Chinach. Próba bilansu reform Deng Xiaopinga. Warszawa: Wydawnictwo SWPS.
9.Góralczyk, B. (2012). Przebudzenie smoka. Powrót Chin na scenę globalną. Warszawa: Rambler.
10.Gwiazda, A. (2013). Globalna ekspansja gospodarcza Chin. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
11.Hardy, J. (2012). Chiny po kryzysie. Krytyka Polityczna, 29, 147‒159.
12.Jintao, H. (2103). Wystąpienie na XVIII Kongresie KPCh. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszalek.
13.Kobyłka, A. (23.06.2009). Pierwszy chiński Airbus opuścił fabrykę. Pobrano z: www.psz.pl/138-daleki-wschod/pierwszy-chinski-airbus-opuscil-fabryke
14.Kołodko, G. (2010). Świat na wyciągnięcie myśli. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.
15.Lubina, M. (26.06.2015). Chiny ‒ kraj Środka od środka. Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Pobrano z: https://www.youtube.com/watch?v=GnSfoD4HSFk.
16.Mishra, P. (2012). From the ruins of empire: the intellectuals who remade Asia. New York: Farrar, Straus and Giroux.
17.Pyffel, R. (2012). Strategiczne partnerstwo z Chinami. Wielki test czy państwo zda egzamin. Raport Instytutu Sobieskiego nr 43. Warszawa: Instytut Sobieskiego.
18.Stiglitz, J.E. (2006). Globalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19.Stoner, J., Freeman, R., Gilbert, D. (1997). Kierowanie. Warszawa: PWE.
20.Tzu, S. (2013). Sztuka wojny. Gliwice: Wydawnictwo Onepress.
21.Welch, J. (2010). Winning znaczy zwyciężać. Warszawa: Studio Emka.
22.Wołangiewicz, M. (2012). Chiński złoty środek? – tego się nie bierze na serio. Pobrano z: http://mises.pl/blog/2012/07/30/chinski-zloty-srodek-tego-sie-nie-bierze-na-serio/.
23.Woś, R., (2014). Ha-Joon Chang: Nie ma jednej ekonomii, Gazeta Prawna.pl, 5.12. Pobrano z: http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/839843,ha-joon-chang-nie-ma-jednej-ekonomii.html (20.05.2016).