Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.121-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 121 2015
Perspektywa wsparcia projektów innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na przykładzie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Autorzy: Renata Lisowska

Jarosław Ropęga
Słowa kluczowe: pożyczka instrumenty dłużne działalność innowacyjna MSP Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (151-164)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Małe i średnie przedsiębiorstwa charakteryzują się niską innowacyjnością, głównie ze względu na ograniczone środki finansowe. Wsparcie innowacyjności tego sektora ze środków unijnych może przyczynić się do zwiększenia nakładów na wdrożenie prac B+R. Taką szansę daje Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, którego głównym celem jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacyjności przedsiębiorstw. W ramach tego programu została przygotowana propozycja instrumentów finansowych, w tym o charakterze dłużnym dla finansowania działalności innowacyjnej MSP. Celem artykułu jest ocena roli pożyczki we wsparciu działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Realizacja tego celu wymagała oceny dotychczasowych doświadczeń w zakresie wykorzystania pożyczki dla wsparcia działalności innowacyjnej MSP oraz oceny proponowanych instrumentów finansowych o charakterze dłużnym dla wsparcia działalności innowacyjnej MSP.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (wersja przyjęta przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014r.) Warszawa 2014.
2.Raport końcowy: Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, WYG PSDB Sp. z o.o., Warszawa 2014.
3.Raport z badania: Ocena efektywności wykorzystania RPO i JEREMIE w działalności funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz rozwoju przedsiębiorczości, PAG Uniconsult, Warszawa 2012.
4.Rynek Funduszy Pożyczkowych w Polsce. Raport 2012, PZFP, Warszawa 2013.
5.Rynek Funduszy Pożyczkowych w Polsce. Raport 2013, PZFP, Warszawa 2014.
6.Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
7.www.jeremie.com.pl (dostęp 15.09.2014).