Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-29
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (1) 2018
Global cross border trade – a global view
(GLOBALNY HANDEL TRANSGRANICZNY – UJĘCIE OGÓLNE)

Autorzy: Aleksandra Ptak
Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania

Tomasz Lis
Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: Internet handel transgraniczny zakupy za granicą e-konsumenci
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (291-302)
Klasyfikacja JEL: B17 F63
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Internet sprawia, że przestajemy czuć granice między krajami. Za pośrednictwem Internetu można kupić wszystko – od produktów spożywczych, poprzez odzież, kosmetyki, detergenty, bilety, me-ble, kończąc na środkach transportu, mieszkaniach czy domach. Konsumenci wykorzystują go do pozyskiwania informacji na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym w najważniejszych momentach ścieżki zakupu (Kiesler, 2014; Meijers, 2014). Wartość światowego rynku e-commerce w 2014 roku wyniosła prawie 1,5 biliona euro. Transgraniczny handel uważany jest za jedno z najciekawszych i najbardziej dynamicznych zjawisk w handlu elektronicznym na całym świecie (Meltzer, 2015), eksperci przewidują, że do 2020 roku handel transgraniczny będzie wzrastał o około 27% rocznie (OECD, 2008). Największe transgraniczne rynki handlowe stanowią Chiny, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie sytuacji interne-towego handlu transgranicznego na świecie i w Polsce. Artykuł wzbogacono o wyniki ankiety przeprowadzonej wśród grupy polskich e-konsumentów, dotyczącej ich świadomości o możliwości dokonywania zakupów w innych krajach, zalet i wad zakupów za granicą oraz ich preferencji zaku-powych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aleksandrovna, M.E., Fedorovich, N.A., Viktorovna, P.T. (2016). Potential of the Internet Net-work in Formation of the Assortment of the Trade Organizations. European Science Re-view, 3.
2.Biswas, T., Kennedy, P.L. (2014). Cross-Border Trade in the Era of Internet. Journal of Interna-tional Agricultural Trade and Development, 10 (2).
3.Chmielarz, W. (2014). Analysis of Selected Websites and Commercial Content Distribution Plat-forms in Poland. Polish Journal of Management Studies, 10 (2).
4.Dillman, D.A., Smyth, J.D., Christian, L.M. (2014). Internet, Phone, Mail and Mixed-Mode Sur-veys: the Tailored Design Method. New Jersey: Wiley & Sons.
5.Dygas, R. (2015). E-Commerce in Poland 2009–2015. The Innovative Way of Trade. Przedsię-biorczość i Zarządzanie, 16 (11, part 1).
6.Gemius (2016). E-commerce w Polsce 2016. Gemius dla e-Commerce Polska. Retrieved from: https://www.gemius.pl/files/reports/E-commerce-w-Polsce-2015.pdf (11.12.2017).
7.Gemius (2017). E-commerce w Polsce 2017. Gemius dla e-Commerce Polska. Retrieved from: https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/rynek-e-commerce-w-polsce-raport-gemiusa-za-2017-rok/mpw8rs5 (15.12.2017).
8.GFK (2016). E-handel transgraniczny w Europie Środkowo-Wschodniej 2016. Retrieved from: https://marketingprzykawie.pl/espresso/polacy-chetnie-kupuja-w-zagranicznych-e-sklepach-badanie-gfk-i-paypala/ (12.12.2017).
9.Golański, A. 26 milionów Polaków korzysta z Internetu, 14 milionów z Facebooka. Retrieved from: https://www.dobreprogramy.pl/26-milionow-Polakow-korzysta-z-Internetu-14-milionow-z-Facebooka-prasowka,News,71483.html (12.12.2017).
10.Kiesler, S. (2014). Culture of the Internet. New York: Psychology Press.
11.Leamer, E.E., Storper M. (2014). The Economic Geography of the Internet Age. W: J. Cantwell (red.), Location of International Business Activities. London: Palgrave Macmillan.
12.Meijers, H. (2014). Does the Internet Generate the Economic Growth, International Trade, or Both? International Economics and Economic Policy, 11 (1–2).
13.Meltzer, J.P. (2014). Supporting the Internet as a Platform for International Trade: Opportunities for Small and Medium-Sized Enterprises and Developing Countries. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2400578 (14.12.2017).
14.Meltzer, J.P. (2015). The Internet, Cross-Border Data Flows and International Trade. Asia & The Pacific Policy Studies, 1 (2).
15.Meltzer, J.P. (2016). Maximizing the Opportunities of the Internet for International Trade. ICTSD and World Economic Forum. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/E15/WEF_Digi tal_Trade_report_2015_1401.pdf (13.12.2017).
16.OECD (2008). Ministerial Meeting, Shaping Policies for the Future of the Internet Economy.
17.Poczta Polska (2017). Cross border e-commerce. Szansa czy zagrożenie? Retrieved from: https://www.zenithmedia.pl/baza-wiedzy/article/Cross-border-e-commerce-Szansa-czy-zagrozenie-5555.html (6.12.2017).
18.Poradnik e-Izby (2017). E-commerce Polska: handel transgraniczny. Retrieved from: http://www.ecommercepolska.pl (12.12.2017).
19.Stępniak, Ł. (2017). Handel transgraniczny rośnie. Napędza go e-commerce. Retrieved from: https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/handel-transgraniczny-rosnie-napedza-go-e-commerce,7081 (15.12.2017).
20.WeAreSocial. Digital in 2016 Report. Retrieved from: https://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016 (15.2.2017).