Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.128-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 128 2017
Statistical estimation and prediction of Annual Average Daily Traffic (AADT) on the first/last mile road sections in the Port of Szczecin
(Estymacja statystyczna i predykcja średniego dobowego ruchu rocznego (SDRR) na odcinkach dróg pierwszej/ostatniej mili w porcie Szczecin)

Autorzy: Dariusz Bernacki
Maritime University in Szczecin Engineering and Economic Faculty on Transport Transport Management Institute

Christian Lis
University of Szczecin The Faculty of Economics and Management Institute of Statistics and Econometrics
Słowa kluczowe: średni dobowy ruch roczny (SDRR) rozwój infrastrukturalny porty morskie
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (67-80)
Klasyfikacja JEL: Q52
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Pogłębienie tom wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m poprawi dostęp do portu w Szczecinie od strony morza. Stworzy to możliwości do zawijania większych stat­ków do portu w Szczecinie i tym samym wpłynie na zmianę dotychczasowych tendencji w zakresie przeładunków portowych. Aby stało się to możliwe, konieczne są również inwestycje w poprawę dostępu do portu od strony lądu. W artykule autorzy przedstawiają szacunki i prognozy średniego dobowego mchu rocznego pojazdów (SDRR) na drodze krajowej nr 10 i drogach dojazdowych do portu, tzw. odcinkach „ostatniej mili", które wykonali na podstawie autorskich badań mchu prze­prowadzonych na tych drogach w okresie wrzesień-październik 2016 roku dla potrzeb Studium Wykonalności dla projektu „Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza" realizowanego przez Miasto Szczecin.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bernacki, D., Lis, Ch. (2016). Feasibility Study for Modernization of the access roads to the port of Szczecin: reconstruction of the transport system in the area of Miedzyodrze. Szczecin:
2.Office of the city of Szczecin.
3.Blue Book. Public Transport Sector in cities, agglomerations and regions (2015). Jaspers (August 2015).
4.Blue Book. Road Infrastructure (2015). Jaspers (July 2015).
5.The method of carrying out the General Traffic Measurement in 2015(2014 ). (GTM 2015 Guidelines, attachment B), the General Directorate for National Roads and Motorways, Warszawa.