Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2017.1.8-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (8) 2017
Historyczny kostium poety. "Bal maskowy" Tomasza Sikorskiego

Autorzy: Małgorzata Rydelek
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: biografia polityczna biografia pretekstowa Wojciech Bąk narracja historyczna theatrum mundi
Rok wydania:2017
Liczba stron:15 (189-203)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

„Historyczny kostium poety. Bal maskowy Tomasza Sikorskiego” jest szkicem o biografii Wojciecha Bąka. Przedmiotem badań jest narracja w przyjętej przez Sikorskiego formule biografii pretekstowej. Autorka analizuje sposoby kreacji bohatera z perspektywy historycznej, politycznej i literaturoznawczej. Przedstawia także relacje pomiędzy jednostką a zbiorowością w biografii politycznej. Artykuł poświęcony jest kolejno: koncepcji narracyjnej Sikorskiego, problemowi tożsamości bohatera biografii, adresatom Balu maskowego, konstrukcji postaci i charakterystyce bohatera zbiorowego. Artykuł kończy krótka analiza wykorzystanych w książce fotografii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Całek, Anita. Biografia naukowa. Od koncepcji do narracji. Interdyscyplinarność, teorie, metody badawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.
2.Golka, Marian. Pamięć społeczna i jej implanty. Warszawa: Scholar, 2009.
3.Krasucki, Eryk. Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza, biografia polityczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
4.Lalak, Mirosław. Między historią a biografią. O prozie Stanisława Rembeka. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1991.
5.Pasierski, Emil. Miłosz i Putrament. Żywoty równoległe. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2011.
6.Rosner, Katarzyna. Narracja, tożsamość i czas. Kraków: Universitas, 2006.
7.Rzepczyński, Sławomir. „Projekt «innego» biografizmu”, w: Słupskie Prace Filologiczne 5 (2007): 171-176.
8.Siedlecka, Joanna. Obława. Losy pisarzy represjonowanych. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2005.
9.Sikorski, Tomasz. Bal maskowy. Wojciech Bąk 1907-1961, biografia pisarza. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa, 2016.
10.Topolski, Jerzy. Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2008.
11.Twardowski, Jan. Autobiografia. Myśli nie tylko o sobie. T. 1, 2. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2006.