Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
Finansyzacja w małopolskich spółkach giełdowych i jej zmiana w czasie

Autorzy: Sławomir Lisek
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo finansyzacja raport finansowy
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (123-132)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem pracy jest zbadanie skali finansyzacji w małopolskich spółkach giełdowych i zmian tego zjawiska w czasie. Metodologia badania – Analiza sprawozdań finansowych badanych spółek. Badanie wielkości sprawozdawczych związanych z tym zjawiskiem i ich udziału w wielkościach sprawozdawczych ogółem. Wynik – Skala zjawiska finansyzacji w spółkach giełdowych z małopolski jest nieznaczna i nie rozrasta się w czasie. Oryginalność/wartość – Nowe badanie tego zjawiska w przedsiębiorstwach małopolskich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gostomski E. (2014). Finansyzacja w gospodarce światowej. Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej, 33, 299–311.
2.Marszałek P. (2012). Finansyzacja – problemy i kontrowersje. Finanse Publiczne, 247, 220–230.
3.Ratajczak M. (2012). Finansyzacja gospodarki. Ekonomista, 3, 281–301.
4.Ratajczak M. (2014). Ekonomia i edukacja ekonomiczna w dobie finansyzacji gospodarki. Ekonomista, 2, 207–219.
5.Remlein M. (2015). Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych branży paliwowej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82 (138), 129–139.
6.Remlein M. (2015). Wpływ finansyzacji gospodarki na wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 873. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 169–180.
7.Vasudevan R. (2015). Financialization, Distribution and Accumulation: A Circuit of Capital Model with A Managerial Class. Metroeconomica. DOI: 10.1111/meca.12106.