Search

Result: Found records: 29.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Portret polskiego e-konsumenta i jego zachowania
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
2. Odwiedziny w centrach handlowych – zmiany w strukturze celów i preferencji konsumenckich
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
3. Zachowania konsumpcyjne kobiet przez pryzmat zmian zachodzących w otoczeniu marketingowym
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
4. Innowacje architektoniczne w polskim handlu a zachowanie konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
5. The Factors Creating Internet Shops’ Image in the Opinion of “Young Adults”
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Go to
6. Zachowania prosumpcyjne i etnocentryczne konsumentów niepełnosprawnych - wybrane zagadnienia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
7. Gender marketing w świadomości wybranej grupy młodych konsumentów na podstawie badań
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
8. Podróżujące rodziny, czyli jak towarzystwo dzieci różnicuje zachowania konsumentów turystów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
9. Seniorzy jako segment konsumencki w usługach gastronomicznych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
10. Zachowania polskich i angielskich konsumentów na rynku herbaty
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
11. The Impact of Income and Place of Living on Health Behaviors in a Range of Oral Hygiene on the Basis of the Surveyed Patients
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
12. Bojkotowanie produktu a preferencje wartości konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
13. Neuroekonomia a mózg konsumenta
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
14. WIRTUALIZACJA ZACHOWAŃ KONSUMENTÓWNA RYNKU TURYSTYCZNYM JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY W PODEJMOWANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
15. ZDROWOTNE I ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA DECYZJI KONSUMENTÓW A ENDENCJE ROZWOJU SPOŻYCIA ARTYKUŁÓW RYBNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
16. INNOWACYJNOŚĆ KONSUMENTÓW NA RYNKU ŻYWNOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
17. POSZUKIWANIE INFORMACJI W PROCESIE ZAKUPU USŁUG
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
18. ZAKUPY ON-LINE W OPINIACH E-KONSUMENTÓW Z WYBRANYCH KRAJÓW EUROPY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
19. Organizacja żywienia przez uczestników niezorganizowanych wyjazdów turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
20. Miejsce pochodzenia jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów w turystyce na przykładzie mieszkańców Majorki
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
21. Digitalizacja doświadczeń klienta (CX ) w instytucji finansowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
22. Współczesny konsument na trójmiejskim rynku kawy
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
23. Zachowania konsumentów na rynku second hand
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
24. Możliwości i ograniczenia wykorzystania eye-trackingu w badaniach zachowań starszych konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
25. Media społecznościowe jako determinanta rozwoju usług turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
26. Zachowania widzów jako implikacje dla kształtowania oferty na rynku usług kinowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
27. Zachowanie osób starszych na rynku przypraw i produktów przyprawowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
28. Merchandising w handlu tradycyjnym i internetowym w opinii klientów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
29. Zachowania zakupowe pokoleń konsumentów w świetle rozwoju technologii
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Go to
Page