Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Portret polskiego e-konsumenta i jego zachowania
(Portrait of Polish e-Consumer and their Behavior)

Authors: Jakub Dąbrowski
Politechnika Gdańska
Keywords: sources of information difitalization internet consumer behavior e-consumer
Year of publication:2015
Page range:10 (61-70)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The appearance of a new consumer category, due to the fact that the internet is no longer just a place where one can spend free time or tie new friends, causes the internet to become a subject of interest of scientists and entrepreneurs. Who is e-consumer and how should e-consumer and their behaviors be defined? The objective of the paper is an attempt to present a contemporary portrait of the Polish e-consumer and their behavior based on the available literature and secondary data sources coming from GUS [Central Statistical Office of Poland], EUROSTAT as well as primary research conducted on University of Economics in Katowice.
Download file

Article file

Bibliography

1.Castells M., Społeczeństwo sieci, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
2.Jaciow M., Wolny R., Polski e-konsument typologia, zachowania, Wyd. OnePress, Gliwice 2011.
3.Kaznowski D., Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa 2008.
4.Kotler Ph., Caslione J.A., Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa 2013.
5.Olszak C. M., Ziemby E., Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle uwarunkowań regionalnych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010.
6.Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010–2014, GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-wyniki-badan-statystycz