Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.53-20
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 3 (53) 2018
Zachowania zakupowe pokoleń konsumentów w świetle rozwoju technologii
(Purchasing Behavior of Generations of Consumers in the Light of Technological Development)

Authors: Joanna Zjawin
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Keywords: consumer consumer generation millennials silver generation consumer behavior technology
Year of publication:2018
Page range:8 (233-240)
Klasyfikacja JEL: M31 M37
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The objective of the paper is to identify and precondition attitudes of consumers of different generations in purchasing process. On the grounds of literature studies and panel discussion with representatives of groups, the author will determine the types of behaviors that are distinctive for two generations of consumers: millennials and the silver generation. There will be conducted an analysis of consumer expectations at different ages with regard to the course of the purchasing process. Thereby, based on the outcome of the panel discussion, it will be investigated, how important shopping is for various generations, where they do it and what they are guided by. The author distinguished the behavior of millennials and silver generation in respect of selection of stores and brands they make.
Download file

Article file

Bibliography

1.Budzanowska-Drzewiecka, M. (2011). Specyfika procesu podejmowania decyzji o zakupie przez młodych konsumentów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 660, Ekonomiczne Problemy Usług, 72, 443–455.
2.Dołhasz, M. (2016). Analiza źródeł informacji o produktach w segmencie polskich seniorów na podstawie wyników badań. Handel Wewnętrzny, 3 (362), 99–113.
3.Grysa, K. Badania marketingowe i analiza rynku (2018). Pobrano z: www.tu.kielce.pl/~grysa/ BRiMw6.pdf.
4.Kuźniar, W., Surmacz, T., Szopiński, W. (2017). Wirtualizacja konsumpcji i jej oddziaływanie na kształtowanie postaw i zachowań prosumpcyjnych wśród młodych konsumentów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, 51 (2), 143‒150.
5.Młody konsument na zakupach. Badania przeprowadzone na zlecenie UOK. Pobrano z: www.supermarket- news.com.pl/.
6.Okólski, M. (2010). Wyzwania demograficzne Europy i Polski. Studia Socjologiczne, 4, 37–78.
7.Ratajczyk, M. (2017). Jak kupuje generacja Y? Studia Ekonomiczne, 330, 184–193.
8.Rogala, A., Fojutowski, Ł. (2014). Decyzje zakupowe osób starszych ‒ kryteria wyboru i czynniki wpływu. Marketing i Rynek, 4. 130‒136.
9.Smyczek, S., Sowa, I. (2005). Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje. Warszawa: Difin.
10.Van den Berch, J., Behrer, M. (2011). Jak kreować́ marki, które pokocha pokolenie Y? Warszawa: Samo Sedno.