Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 43/3 2016
ZDROWOTNE I ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA DECYZJI KONSUMENTÓW A ENDENCJE ROZWOJU SPOŻYCIA ARTYKUŁÓW RYBNYCH
(Health and ecological determinants of consumers’ decision vs. Trends in consumption of fish products)

Authors: Renata Knap
Uniwersytet Szczeciński

Katarzyna Włodarczyk
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: consumption fish and fish products ecological factors of consumer behavior
Year of publication:2016
Page range:12 (165-176)
Klasyfikacja JEL: D19 Q18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article attempts to identify trends taking place in the consumption of fish and fish products in the Polish society relating to consumption of fish in the world in period 2005–2014 and identification of the role of health and ecological determinants in this consumption. Based on analysis of the collected material was shown, that fish consumption in Poland has downward trends. This is mainly because of high prices and a lack of tradition of frequent consumption of fish products, while environmental factors had no significant effect on the volume of consumption.
Download file

Article file

Bibliography

1.Analizy rynkowe. Rynek ryb stan i perspektywy (2004–2014). Warszawa: IERiGŻ.
2.Apetyt Polaków na ryby i owoce morza ze zrównoważonych połowów. Wyniki badania konsumentów z Polski (2014). Pobrane z: https://www.msc.org/publikacje (26.11.2015).
3.Ashe, F., Bjørndal, T. (1999). Demand Elasticities for Fish and Seafood. A Review, Globefish Special Series, 9.
4.Ashe, F., Bjørndal, T., Gordon, D.V. (2005). Demand Structure for Fish. SNF Working Paper, 37/05.
5.Budżety gospodarstw domowych 2014 – tablice przeglądowe 2000–2014. GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2014-r-,9,9.html (26.11.2015).
6.Bywalec, C., Rudnicki, L. (1992). Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
7.FAO (2014). Food Outlook, October 2014. Rome.
8.FAO (2015). Food Outlook, May 2015. Rome.
9.FAOSTAT. Pobrane z: http://faostat.fao.org/site/291/default.aspx (28.11.2015).
10.Hryszko, K. (2013). Polacy nadal jedzą mało ryb. Szanse na znaczący wzrost spożycia są niewielkie. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Pobrane z: http://www.biznes.newseria.pl/news/polacy_nadal_jedza_malo,p1522677165 (26.11.2015).
11.Kiełczewski, D. (2004). Konsumpcja a perspektywa trwałego i zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
12.Knap, R. (2011). Światowy handel rybami i produktami rybnymi. Teoretyczne przesłanki i realne uwarunkowania rozwoju. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
13.Knap, R. (2012). Ekologiczne uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku ryb i produktów rybnych. Handel Wewnętrzny, maj–czerwiec, 385–394.
14.Kulikowski, T. (2012). Konsumpcja ryb i produktów rybnych w świetle danych statystycznych i ankietowych. Pobrane z: http://www.lgropolszczyzna.pl/pobierz/prezentacja_1_tomasz_kulikowski.pdf (26.11.2015).
15.Rośnie spożycie ryb i owoców morza (2013). Pobrane z: http://www.dlahandlu.pl/analiza--rynku/rosnie-spozycie-ryb-i-owocow-morza,41321.html (26.11.2015).
16.Seafood Study 2015 (2015). Pobrane z: http://www.rybyznorwegii.pl/Downloads/Seafood--study-2015 (26.11.2015).
17.Seale, J., Regmi, A., Bernstein, J. (2003). International Evidence on Food Consumption Patterns. US Department of Agriculture, Technical Bulletin, 3, 1904.
18.UNCTADstat. Pobrane z: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx(28.11.2015).
19.Włodarczyk, K. (2013). Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.