Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 43/3 2016
POSZUKIWANIE INFORMACJI W PROCESIE ZAKUPU USŁUG
(Information searching in services purchasing process)

Authors: Marcin Lipowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Keywords: purchase process information searching multichanneling consumer behavior
Year of publication:2016
Page range:10 (209-218)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article raises the problem of consumers multichannel purchasing behavior in relation to the stage of searching for information about the service. The author analyzes the problems of multi-channel buying processes by comparing brick and mortal, telephone and on-line channels. Quantitative study of consumer behavior in relation to a wide range of services allows to characterize the attributes of the analyzed channels and determinants of intention to use them.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bondos, I. (2016). Komplementarność źródeł informacji o produktach trwałego użytku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Seria: Administracja i Zarządzanie, 108 (35), 117–126.
2.Bruggen, G.H., Antia, K.D., Jap, S.D, Reinartz, W.J., Pallas, F. (2010). Managing Marketing Channel Multiplicity. Journal of Service Research, 13 (3), 331–340.
3.Kim, J.S., Ratchford, B.T. (2012). Consumer Choice and Use of Multiple Information Sources for Automobile Purchases. International Journal of Electronic Commerce, 16 (3), 7–40.
4.Konuş, U., Neslin, A.S., Verhoef, P.C. (2014). The Effect of Search Channel Elimination on Purchase Incidence, Order Size and Channel Choice. International Journal of Research in Marketing, 31 (1), 49–64.
5.Kwak, H. (2012). Self-disclosure in Online Media. An Active Audience Perspective. International Journal of Advertising, 31 (3), 485–510.
6.Lipowski, M. (2015a). Czynniki warunkujące wykorzystanie kanałów sprzedaży usług finansowych w świetle teorii selekcji mediów. Handel Wewnętrzny, 3, 131–140.
7.Lipowski, M. (2015b). How We Buy Services? – Preliminary Observation Results. Proceedings of the MakeLearn and TIIM, 1303–1310.
8.Lipowski, M. (2016). Kanał komunikacji a kanał dystrybucji – zanikanie różnic i ich konsekwencje. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 254, 99–107.
9.Neslin, S.A., Grewal, D., Leghorn, R., Shankar, V., Teerling, M.L., Thomas, J.S., Verhoef, P.C. (2006). Challenges and Opportunities in Multichannel Customer Management. Journal of Service Research, 9 (2), 95–112.
10.Park, J.K., Chung, HE., Weon, S.Y. (2009). Is the Internet a Primary Source for Consumer Information Search?: Group Comparison for Channel Choices. Journal of Retailing and Consumer Services, 16 (2), 92–99.
11.Peterson, R.A., Merino, M.C. (2003). Consumer Information Search Behavior and the Internet. Psychology and Marketing, 20 (2), 99–121.
12.Ratchford, B.T., Talukdar, D., Lee, M.S. (2001). A Model of Consumer Choice of the Internet as an Information Sources. International Journal of Electronic Commerce, 5 (3), 7–21.
13.Stern, L.W., El-Ansary, A.I., Coughlan, A.T. (2002). Kanały marketingowe. Warszawa: PWN.
14.Trampe, D., Konuş, U., Verhoef, P.C. (2014). Customer Responses to Channel Migration Strategies Toward the E-channel. Journal of Interactive Marketing, 28 (4), 257–270.
15.Vanheems, R., Kelly, J.S., Stevenson, K. (2013). The Internet, the Modern Death of a Salesman: Multichannel Retailing Impact. International Journal of Marketing Communications, 5 (2), 91–100.
16.Verhoef, P.C., Kannan, P.K., Inman, J.J. (2015). From Multi-Channel Retailing to Omni- Channel Retailing. Introduction to the Special Issue on Multi-Channel Retailing. Journal of Retailing, 9 (2), 174–181.
17.Verhoef, P.C. Neslin, S.A., Vroomen, B. (2007). Multichannel Customer Management: Understanding the Research-Shopper Phenomenon. International Journal of Research in Marketing, 24, 129–148.