Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 865 PZFiM nr 38
Seniorzy jako segment konsumencki w usługach gastronomicznych
(Seniors as a Consumer Segment in Gastronomic Services)

Authors: Romuald Zabrocki
Akademia Morska w Gdyni
Keywords: food services gastronomy consumer behaviors segmentation seniors
Year of publication:2015
Page range:14 (193-206)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper presents specificity and significance of seniors as an essential segment on the market, including the market of nutritional services. It emphasizes the social role and an increase in significance of gastronomic services for this target audience. The research results describe attitudes and behaviors of elderly people on the gastronomy market. They show an increase in significance of nutritional services in the life of the considered population. In spite of this situation, however, the adaptation of the Polish gastronomy to the needs and expectations of elderly people is not satisfactory. Treating this consumer segment in a marginal way by services providers, when there is an increasing tendency in society aging, seems to be a serious mistake from both the strategic and marketing point of view.
Download file

Article file

Bibliography

1.Babicz-Zielińska E., Studia nad preferencjami pokarmowymi oraz determinantami wyboru żywności w wybranych grupach konsumenckich, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, Gdynia 1999.
2.Bombol M., Słaby T., Konsument 55+wyzwaniem dla rynku, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2011.
3.Bondos I., Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu?, „Marketing w Praktyce” 2013, nr 3.
4.Fűrst T., Connors M., Bisogni C.A., Sobal J., Winter Falk L., Food choice: a conceptual model of the process, „Appetite” 1996, No. 3.
5.Klimczuk A., Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki, w: Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu, red. M. Grzybowski, Wyd. Uczelniane Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011.
6.Kołodziejska M., Obiecujący rynek, „Marketing w Praktyce” 2012, nr 8.
7.Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
8.Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
9.Szukalski P., Osoby starsze na rynku dóbr i usług. Bariery realizacji praw konsumenckich, w: Aktywne starzenie się – Przeciwdziałanie barierom, red. P. Szukalski, B. Szatur-Jaworska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
10.Zalega T., Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku, „Konsumpcja i Rozwój” 2013, nr 2.
11.Zalega T., Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele, PWE, Warszawa 2012.