Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.48-03
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (48) 2017
Współczesny konsument na trójmiejskim rynku kawy
(Modern Consumer on the Tri-City Coffee Market)

Authors: Przemysław Dmowski
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Maria Śmiechowska
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Kinga Ossowska
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Keywords: coffee market consumer consumer behavior
Year of publication:2017
Page range:11 (31-41)
Klasyfikacja JEL: D12 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The objective of the paper is to research the behavior of modern consumers on the coffee market and their preferences and opinions about this product. To the most important factors influencing the choice of coffee there are included the sensory quality, especially taste and aroma. Among marketing factors the most important aspect in coffee purchasing is the price. It is also concluded that modern consumers pay particular attention to the brand of the purchased product. It is related to the growing awareness of a modern, educated consumers, who want to purchase the products that satisfy their more and more sophisticated needs.
Download file

Article file

Bibliography

1.3 fakty o piciu kawy w Polsce (14.06.2017). Pobrano z: http://malaczarna.coffee/8873-3-fakty-o-piciu-kawy-w-polsce.
2.Bartkowicz, J. (2015). Wybrane zachowania konsumentów na rynku kawy naturalnej, Handel wewnętrzny, 2 (355), 45‒57.
3.Dmowski, P., Śmiechowska, M., Platta, A. (2010). Zachowanie trójmiejskich konsumentów na rynku kawy. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 154, 184‒191.
4.Grading and classification of green coffee (12.06.2017). Pobrano z: www.ico.org/projects/GoodHygienePractices/cnt/cnt_en/sec_3/docs_3.3/Grading%20&%20class.pdf.
5.Indicator-prices-final (12.06.2017). Pobrano z: www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-105-17-a2e-rules-indicator-prices-final.pdf.
6.Kawa: gdzie nie spojrzeć innowacje (07.06.2017). Pobrano z: https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/kawa-gdzie-nie-spojrzec-innowacje.
7.Krzepicka, A. (2016). Współczesny konsument – konsument digitalny. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 255, 207‒214.
8.Lenart, B., Sikora, T. (2001a). Model preferencji i zachowania konsumenta na rynku kawy. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (28), 95‒106.
9.Lenart, B., Sikora, T. (2001b). Preferencje konsumenckie kawy w aspekcie jej jakości. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2 (27), 117‒135.
10.Michałowska, M. (2010). Zachowania konsumentów na rynku artykułów żywnościowych i nieżywnościowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 594, Ekonomiczne Problemy Usług, 54, 67‒77.
11.Nowatarska-Romaniak, B., Romaniak, A. (2016). Zachowania ludzi starszych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej. Marketing i Zarządzanie, 3 (44), 147‒148.
12.Nowogródzka, T. (2010). Merchandising jako skuteczna technika marketingu handlowego. Zeszyty Naukowe, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 3 (52), 299‒310.
13.Obraz polskiego rynku kawy (14.06.2017). Pobrano z: https://www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/serwis-gospodarczy/wiadomosci-gospodarcze/28456,Obraz-polskiego-rynku-kawy.print.
14.Piotrowicz, M. (12.06.2017). Przerwa na kawę. Pobrano z: http://caffeprego.pl/artykuly/o_kawie/przerwa_na_kawe_d8182_pol.html.
15.Rosa, G. (2010). Ocena zmian w zachowaniach nabywczych Polaków – miejsca, style i sposoby dokonywania zakupów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 594, Ekonomiczne Problemy Usług, 54, 123‒131.
16.Rynek kawy (11.06.2017). Pobrano z: http://research.inse.pl/images/pdf/rynek%20kawy%20inse%20research.pdf.
17.Szul, E. (2015)., Obrazowanie współczesnego konsumenta – ujęcie socjologiczne. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 42 (2), 174‒186.
18.The current state of the global coffee trade/Coffee TradeStats (16.06.2017). Pobrano z: www.ico.org/monthly_coffee_trade_stats.asp