Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 865 PZFiM nr 38
Podróżujące rodziny, czyli jak towarzystwo dzieci różnicuje zachowania konsumentów turystów
(Travelling Families, or How the Company of Children Differentiates the Consumers Tourists Behaviors)

Authors: Renata Seweryn
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Keywords: family tourism Kraków family children consumer behavior tourists
Year of publication:2015
Page range:12 (149-160)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of the paper is to answer the question whether there is a difference between the behaviors of people travelling with children and the behaviors of other tourists. Using the information coming from the research into tourist traffic in the city of Kraków, conducted in 2014, there are specified (using Mann-Whitney U test and Pearson’s Χ2 test) the statistically significant differences of behaviors of these two groups of tourists visiting the city. The obtained results allow to conclude that families with children more often than other tourists: are guiding in the choice the destination by the opinion of the family and by the knowledge coming from school, are travelling for the relaxation and cognitive reasons or to visit relatives, are staying at the tourist reception area by about a week, are arranging the travel themselves, are travelling by car and are choosing the hotels or the private lodgings/apartments as a place of accommodation.
Download file

Article file

Bibliography

1.America West Announces a Newly Enhanced Senior Saver Pack, www.prnewswire.com/news-releases/america-west-announces-a-newly-enhanced-senior-saver-pack-75384412.html.
2.Borkowski K., Grabiński T., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek L., Grabińska E., Ruch turystyczny w Krakowie rok 2014, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2014.
3.Byrnes D.A., Travel schooling: helping children learn through travel, „Childhood Education” 2001, Vol. 77, No. 6.
4.Family tourism: a multidisciplinary perspective, red. H. Schänzel, I. Yeoman, E. Backer, Channel View Publications, Bristol 2012.
5.Havitz M.E., Shaw S.M., Delamere F., Research update. Marketing family vacations. What recreation professionals should know, „Parks & Recreation” 2010, Vol. 45, No. 6.
6.Hołowiecka B., Grzelak-Kustulska E., Kwiatkowski G., Uwarunkowania aktywności turystycznej młodzieży z rodzin o niskim dochodzie, w: Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, red. A. Stasiak, WSTiH w Łodzi, Łódź 2011.
7.Kang S.K., Hsu C.H.C., Wolfe K., Family traveler segmentation by vacation decision-making, „Journal of Hospitality & Tourism Research” 2003, Vol. 27, No. 4.
8.Kowalczyk-Anioł J., Włodarczyk B., Turystyka rodzinna – istota i zakres pojęcia, w: Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, red. J. Śledzińska, B. Włodarczyk, PTTK „Kraj”, Warszawa 2011.
9.Lehto X.Y., Choi S., Lin Y., MacDermid S.M., Vacation and family functioning, „Annals of Tourism Research” 2009, Vol. 36, No. 3.
10.Lomine L., Edmunds J., Palgrave Key Concepts. Key Concepts in Tourism, Palgrave Macmillan, New York 2007.
11.Richardson J.I., Flucker M., Understanding and managing tourism, Pearson Education Australia, Melbourne 2004.