Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-27
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 3 (35) 2016
Miejsce pochodzenia jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów w turystyce na przykładzie mieszkańców Majorki
(Place of Origin as a Factor Shaping the Consumer Behavior on the Tourism Market on the Example of Majorcans)

Authors: Adrianna Wolska
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: consumer behavior tourism place of origin Mallorca
Year of publication:2016
Page range:11 (337-347)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the tourism market the consumer behavior is in the centre of attention. The purpose of this article is the synthetic presentation of the role of place of origin in shaping the consumer behavior on the tourism market. The issue is based on the tourist attitudes of Majorcans. The paper used a method of study of literature and method of deduction, while in the empirical part – the practical research in the form of questionnaires, and observations. The article testifies to the role of place of origin in shaping the Majorcans behavior in tourism with the reference to frequency of travel, travel themes. The contents seem to be valuable given the specific group of tourists and the contemporary consumer-oriented companies. Knowledge of the factors is very important in the process of analysis of consumer behavior.
Download file

Article file

Bibliography

1.Antonides, G., Raaij van, F. (2003). Zachowania konsumenta. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.
2.Bywalec, C., Rudnicki, L. (1999). Podstawy ekonomiki konsumpcji. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
3.Cushman, G., Veal, A. J., Zuzanek, J. (red.). (2008). Free Time and Leisure Participation. International Perspectives. Wallingford–Cambridge: CABI.
4.Dobiegała-Korona, B. (red.). (2010). Zachowania konsumentów na rynku turystycznym. Warszawa: Almamer.
5.Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl (28.10.2015).
6.IBESTAT (Instituto de Estadística de las Islas Baleares, Urząd Statystyczny Wysp Balearskich). Pobrane z: www.ibestat. cat/ibestat/inici (20.10.2015).
7.IET (Instituto de Estudios Turísticos, Instytut Badań nad Turystyką). (2014). Frontur 2014. Pobrane z: www. iet.tourspain. es (20.10.2015).
8.Jachnis, A. (2007). Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich. Bydgoszcz–Warszawa: Branta.
9.Kieżel, E. (red.). (2010). Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, Warszawa: PWE.
10.Milewski, R., Kwiatkowski, E. (red.). (2005). Podstawy ekonomii, Warszawa: PWN.
11.Niemczyk, A. (2010). Zachowania konsumentów na rynku turystycznym. Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
12.Niezgoda, A., Zmyślony, P. (2006). Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
13.Pohorille, M. (1980). Mechanizmy i kierunki zmian w konsumpcji społeczeństwa polskiego. Warszawa: Wyd. UW.
14.Rosa, G., Perenc, J. (red.). (2011). Zachowania nabywców. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
15.Rudnicki, L. (2004). Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
16.Rudnicki, L. (2010). Zachowania konsumentów na rynku turystycznym. Kraków: Proksenia.
17.Schiffman, L.G., Kanuk, L.L. (1994). Consumer Behavior, New Jersey: Prentice Hall.
18.Solomon, M.R., Bamossy, G., Askegaard, S., Hogg, M.K. (2006). Consumer Behaviour. A European Perspective. Pobrane z: www.books.mec.biz/tmp/books/NXHQRTHBQ2L87NIU6YVN.pdf (10.01.2016).
19.Swarbrooke, J., Horner, S. (2007). Consumer Behaviour in Tourism. New York: Routledge.
20.Szczepański, J. (1981). Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji. Warszawa: PWE.
21.Wolska, A. (2015). Trendy w konsumpcji turystycznej na przykładzie mieszkańców Majorki. W: A. Rapacz (red.). Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd (s. 356–365). Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
22.Wolska, G. (red.). (2014). Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja, Warszawa: PWE.
23.Zalega, T. (2012). Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele, Warszawa: PWE.
24.Zins, A.H. (2002). Consumption Emotions, Experience Quality and Satisfaction: A Structural Analysis for Complainers versus Non-Complainers. Journal of Travel and Tourism Marketing, no. 12 (2/3), 3–18.
25.Żabińska, T. (1994). Zachowania turystyczne gospodarstw domowych. Uwarunkowania. Prawidłowości. Przyszłość. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.