Search

Result: Found records: 22.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Sports Dance and the Process of Socialization
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Go to
2. New data on Trombidia (Acari: Prostigmata: Parasitengona) in protected areas in Lubuskie Province (Western PoLand)
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
3. Pole bieli w wierszach Juliana Tuwima
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
4. Influence of Rehabilitation on Health of Ballroom Dancers After Sports Injuries
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Go to
5. EKONOMICZNO-SPOŁECZNE SKUTKI ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
6. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – przegląd wybranych zmian w systemie gospodarowania elektroodpadami
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
7. Czasownikowe derywaty odzwierzęce w polszczyźnie historycznej i ich funkcja w wierszu Juliana Tuwima Figielek
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Go to
8. Miejsce pochodzenia jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów w turystyce na przykładzie mieszkańców Majorki
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
9. The Influence of Dancing Activities on Women's Self-Image
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 21, No. 1/2018 2018 Go to
10. Barwa złota w utworach lirycznych Juliana Tuwima
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Go to
11. Przymiotniki barwny, bezbarwny, kolorowy w historii języka polskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Go to
12. Pole czerwieni w wierszach Juliana Tuwima
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Go to
13. [rec.] K. Handke, Polszczyzna Stefana Żeromskiego, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2012.
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Go to
14. Językowe wykładniki oceny moralnej prostytutki w powieści Marta Elizy Orzeszkowej
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Go to
15. [rec.] Ewa Komorowska, Barwa w języku polskim i rosyjskim. Rozważania semantyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Go to
16. Językowa kreacja życia dzieci wiejskich w wybranych nowelach Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 9, 2010 2010 Go to
17. Językowa kreacja życia dzieci wiejskich w wybranych nowelach Elizy Orzeszkowej
(Studia Językoznawcze)
t. 8, 2009 2009 Go to
18. O konstrukcjach typu anoreksja, anorektyk, anorektyczka we współczesnej polszczyźnie
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Go to
19. Prawne ograniczenia działalności podejmowanej na wiejskich obszarach Natura 2000 – wybrane aspekty
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2018 (24) 2018 Go to
20. Oniomania, zakupoholizm, kompulsywne kupowanie – kilka uwag o strukturze członów szeregu synonimicznego
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Go to
21. Wyobcowanie terytorialne na Pomorzu Zachodnim. O Homunculusie z tryptyku Britty Wuttke
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2020 2020 Go to
22. Recenzja monografii Marka Górskiego, Usuwanie odpadów, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ss. 194
(Studia Administracyjne)
2(14)|2021 2021 Go to
Page