Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 3 (35) 2016

Year of publication: 2016

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Sezonowość i zmienność ruchu turystycznego w Polsce


(Seasonality and Variability of Tourist Movement in Poland)
15 (9-23) Czesław Koźmiński, Bożena Michalska More
2.

Frekwencja w polskich atrakcjach turystycznych. Problemy oceny liczby odwiedzających


(Attendance in Polish Tourist Attractions. Problems of Evaluation Number of Visitors)
11 (25-35) Zygmunt Kruczek More
3.

Uczestnictwo w imprezach kolejowych w Polsce w 2015 roku


(Participation in Railway Events in Poland in 2015)
12 (37-48) Justyna Cieplik, Mariusz Sołtysik More
4.

Warszawa jako główny obszar recepcji ruchu turystycznego w Polsce


(Warsaw as the Main Tourist Reception Area in Poland)
10 (49-58) Ewa Ferens More
5.

Szacowanie spożycia turystycznego – doświadczenia regionalnego rachunku satelitarnego turystyki dla województwa mazowieckiego


(Assessment of Tourism Consumption – Empirical Evidence from Regional Tourism Satellite Account for Mazovian Voivodeship)
13 (59-71) Ewa Dziedzic, Teresa Skalska More
6.

Warszawa jako obszar recepcji turystyki Jidysz-kulturowej


(Warsaw as the Reception Area of the Yiddish – Cultural Tourism)
12 (73-84) Agata Balińska More
7.

Miasto jako obszar aktywności turystycznej i rekreacyjnej na przykładzie Szczecina


(City as a Recreational and Tourism Activity Area on the Example of Szczecin)
11 (85-95) Beata Meyer, Anna Gardzińska, Agnieszka Sawińska More
8.

Sezonowość ruchu turystycznego na rynku hotelarskim w województwie zachodniopomorskim


(Tourism Movement Seasonality on the Hospitality Market in the West Pomeranian Voivodship)
12 (97-108) Aneta Wolna-Samulak More
9.

Natężenie ruchu turystycznego na wybranych festiwalach – Pozytywne i negatywne aspekty jego wpływu na system społeczno-gospodarczy Lublina w opinii mieszkańców miasta


(Intensity of Tourist Traffic at Selected Festivals – Positive and Negative Aspects of its Effect on the Social-Economic System of Lublin in the Opinion of the City’s Residents)
13 (109-121) Karolina Skoczylas, Teresa Brzezińska-Wójcik More
10.

Wybrane aspekty rozwoju ruchu turystycznego w Roztoczańskim Parku Narodowym


(Tourism in Roztocze National Park: Development and Key Issues)
12 (123-134) Andrzej Świeca, Renata Krukowska, Andrzej Tucki, Tadeusz Grabowski More
11.

Frekwencja w wybranych obiektach Szlaku Zabytków Techniki Województwa śląskiego w latach 2009–2014


(The Attendance to Selected Objects of Silesian Industrial Monuments Route in Years 2009–2014)
12 (135-146) Krzysztof Herman, Mateusz Naramski, Adam Szromek More
12.

Koncentracja geograficzna obiektów spotkań a rozwój przemysłu wydarzeń w województwie śląskim


(The Geographical Concentration of Meeting Venues and the Development of Events Industry in Silesia Province)
12 (147-158) Krzysztof Cieślikowski More
13.

Zmiany w ruchu i infrastrukturze turystycznej na przykładzie uzdrowisk dolnośląskich


(New Forms of Services in Spa and Health Tourism Based on the Example of Lower Silesian Spa Resorts)
13 (159-171) Eleonora Gonda-Soroczyńska More
14.

Kierunki rozwoju turystyki na obszarach podmiejskich w ocenie jej organizatorów oraz uczestników (na przykładzie gmin dolnośląskich)


(Tourism Development Trends in Suburban Areas in the Opinion of the Organizers and Participants of the Tourism (on the Example of Lower Silesia Municipalities))
11 (173-183) Mariusz Sołtysik, Justyna Cieplik, Julita Markiewicz-Patkowska, Piotr Oleśniewicz More
15.

Imprezy biegowe jako czynnik wzrostu ruchu turystycznego w powiecie jeleniogórskim


(Racing Events as the Factor of Tourism Movement in Jelenia Góra District)
10 (185-194) Piotr Zawadzki More
16.

Warunki środowiska naturalnego jako determinanta lokalizacji gospodarstw agroturystycznych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego


(Environmental Conditions as a Determinant of the Location of Agritourism Farms on the Example of Kujawsko-Pomorskie Voivodeship)
14 (195-208) Dariusz Sokołowski More
17.

Rynek żywnościowy jako element kształtujący atrakcyjność i tożsamość turystyczną Małopolski


(Catering Service Market as an Element Enhancing the Tourist Attractiveness and Identity of Lesser Poland Province)
14 (209-222) Józef Sala More
18.

Analiza ruchu turystycznego realizowanego w uzdrowisku Kopalnia Soli Wieliczka w ramach turystyki zdrowotnej


(Analysis of Tourist Traffic Implemented in Health Resort “Wieliczka” Salt Mine under Health Tourism)
14 (223-236) Jolanta Mirek More
19.

Wpływ zrekonstruowanego średniowiecznego zamku na ruch turystyczny w miejscowości Inowłódz w województwie łódzkim


(The Impact of Reconstructed Medieval Castle on Tourism in Inowłódz (Łódź Region))
14 (237-250) Jolanta Wojciechowska, Hubert Koper More
20.

Przemiany ośrodka wypoczynkowego w Arłamowie i ich wpływ na ruch turystyczny


(Transitions of Arłamów Resort and their Influence on Tourist Activity)
11 (251-261) Krzysztof Szpara, Małgorzata Bać More
21.

Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych państwach świata najatrakcyjniejszych pod względem turystycznym w świetle jego udziału w obsłudze ruchu turystycznego


(Evaluation of the State of the Road Safety in Chosen States of World Most Attractive Under the Tourist Account in the Light Of His Participation in the Service of Tourist Movements)
10 (263-272) Teresa Gądek-Hawlena More
22.

Determinanty rozwoju oraz ekonomiczne konsekwencje rozwoju ruchu turystycznego w Atlantic City


(Determinants and Economic Consequences of the Development of Tourist Traffic in Atlantic City)
14 (273-286) Dorota Matuszewska More
23.

Dynamika i cechy międzynarodowego ruchu turystycznego w Tunezji w latach 1960–2015


(The Dynamics and Features of International Tourist Movement in Tunisia in the Years 1960–2015)
13 (287-299) Monika Widz, Teresa Brzezińska-Wójcik More
24.

Rola wizerunku krajowego produktu turystycznego w kreowaniu ruchu turystycznego. Studium przypadku na przykładzie Polski i Łotwy


(Role of National Tourist Produkt’s Image in Tourist Movement Creating. The Example of Polish And Latvia)
11 (301-311) Katarzyna Orfin, Marta Sidorkiewicz More
25.

Morskie rejsy wycieczkowe na Arktykę i Antarktydę – trendy, rozwój, perspektywy


(Cruise Travels to the Arctic And Antarctica – Trends, Development and Prospects)
13 (313-325) Joanna Kizielewicz More
26.

Ocena transgranicznego ruchu turystycznego na pograniczu polsko-czeskim na przykładzie Euroregionu Śląsk Cieszyński


(The Possibility of Building Transborder Tourist Regions Czech-Polish Border on the Example of Euroregion Śląsk Cieszyński)
10 (327-336) Izabela Gąsior, Michał Żemła More
27.

Miejsce pochodzenia jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów w turystyce na przykładzie mieszkańców Majorki


(Place of Origin as a Factor Shaping the Consumer Behavior on the Tourism Market on the Example of Majorcans)
11 (337-347) Adrianna Wolska More
28.

Mały ruch graniczny z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej a rozwój turystyki zakupowej


(Local Border Traffic With Kaliningrad Oblast and the Development of Cross-Border Shopping)
14 (349-362) Joanna Zielińska-Szczepkowska, Izabela Zabielska More