Search

Result: Found records: 7.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Zapewnienie jakości procesów usługowych wspomaganych informatycznie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
2. Miejsce pochodzenia jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów w turystyce na przykładzie mieszkańców Majorki
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
3. Lęk przed wpływem i nowoczesna podmiotowość
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Go to
4. Recenzja książki: Kategorie wolności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej, red. Urszula Zagóra-Jonszta, Renata Pęciak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
5. Poznań Edwarda Balcerzana
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (9) 2017 2017 Go to
6. Z badań nad kulturą materialną Pomorza Zachodniego i jej problematyka
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6-7 1960 1960 Go to
7. Z problematyki odzieży ludowej na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 8-9 1959 1959 Go to
Page