Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Currently: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-23
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 11 (2015)
Neuroekonomia a mózg konsumenta
(Neuroeconomics and consumer brain)

Authors: Sylwia Bas
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: rational brain experiment electroencephalography functional magnetic resonance manipulation consumer behavior purchaser brain reflex brain neuroeconomics
Year of publication:2015
Page range:9 (249-257)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Neuroeconomics is a field of science which investigates the neural correlates of decisions and economic assessments, using mainly methods such as functional magnetic resonance and electroencephalography. Part of neuroeconomics focuses on discovering the neurophysiological basis of assessments and consumer behavior, for example in case of a purchase of a good. To understand better the decisions of customers, you need to understand the mechanisms of brain. The aim of the analysis is to explain what kind of processes undergo in human brain during making economic decisions. On the basis of these results we can predict in which situations a consumer makes a decision of purchase, and when he resign from buying an offered product. However, the greater the knowledge, the greater the risk for the consumer that his senses will undergo manipulation.
Download file

Article file

Bibliography

1.Goszczyńska M., Górnik-Durose M., Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych, Difin, Warszawa 2010.
2.Kall J., Promocja sprzedaży – czyli jak sprzedać więcej, Businessman Press, Warszawa 1995.
3.Kotkowska A., Marketing na 5 (zmysłów), „Marketing w Praktyce” 2011, nr 7.
4.Pradeep A.K., Mózg na zakupach, Helion, Gliwice 2011.
5.Solomon M.R., Zachowania i zwyczaje konsumentów, Helion, Gliwice 2006.
6.Stasiak W., Czas aromamarketingu, „Marketing w Praktyce” 2005, nr 3.
7.Tyszka T., Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk 2004.
8.Witek L., Merchandising, C.H. Beck, Warszawa 2007.
9.Woźniak J., Neuromarketing 2.0, Helion, Gliwice 2012.
10.Zaleśkiewicz T., Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
11.Zweig J., Twój mózg, twoje pieniądze, MT Biznes, Warszawa 2008.