Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.48-09
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (48) 2017
Zachowania konsumentów na rynku second hand
(Consumers Behavior in the Second Hand Market)

Authors: Agnieszka Rybowska
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Keywords: consumer used clothing market consumer behavior
Year of publication:2017
Page range:10 (95-104)
Klasyfikacja JEL: D11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Changing economic conditions and current trends in consumption cause searching for the new ways to meet consumers' needs. Purchasing of used items gives such opportunity. The purpose of the paper is recognition of the behavior of second-hand shoppers. The results of the conducted research show that this type of shopping is very popular among consumers who are looking for original, branded, good quality and yet affordable products.
Download file

Article file

Bibliography

1.Frick, C. (2005). The Florentine ‘Rigattieri’: second hand clothing dealers and the circulation of good in the renaissance. Oxford: Berg Publishers.
2.Gregson, N., Crewe, L. (2003). Second hand cultures. New York: Bloomsbury Academic.
3.Oronowicz-Kida, E. (2012). Nazwy sklepów z odzieżą używaną w aspekcie pragmatycznym (na przykładzie południowo-wschodniej Polski). Pobrano z: www.pulib.sk/elpub2/FF/Olo
4.stiak3/pdf_doc/38-oronowicz-kida.pdf.
5.Pawlik, W. (1985). Ekonomia życia codziennego społeczności lokalnej. W: J. Kurczewski (red.), Umowa o kartki. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
6.Pietruszka, S. (2016). Portrety psychologiczne klientów sklepów z tanią odzieżą na przykładzie Polski. Pobrano z: https://repozytorium.uph.edu.pl/bitstream/handle/11331/1047/Pietruszka.S._Roguska.A._Portrety_psychologiczne_klientow_sklepow_z_tani%20_odzieza.pdf?sequence=1.
7.Radziszewska, A. (2017). Nowe wzorce konsumpcji w zachowaniach polskich konsumentów. Handel Wewnętrzny, 1 (366), 286‒297.
8.GUS (2016). Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego. Warszawa:. Pobrano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-handlu-zagranicznego-2016,9,10.html.
9.Strasser, S. (2000). Waste and want: A social history of trash. New York: Holt Paperbacks.
10.Zalega, T. (2013). Nowe trendy w zachowaniach konsumpcyjnych miejskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu. Marketing i Rynek, 8, 24‒31.