Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.52-16
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (52) 2018
Merchandising w handlu tradycyjnym i internetowym w opinii klientów
(Merchandising in Traditional and Internet Commerce in the Opinion of Customers)

Authors: Agnieszka Rybowska
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Keywords: trade customer merchandising consumer behavior
Year of publication:2018
Page range:9 (165-173)
Klasyfikacja JEL: D11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The growing quantity of products on the market, continuous development of trade and strong competition have resulted in the need to search for methods of influencing the purchasing decisions of the client. Such a possibility is given by merchandising. The objective of the paper is to get to know customers' opinions on merchandising and its impact on their purchasing decisions. The results of the conducted research have shown that merchandising and the techniques used by it are little known to customers of traditional and online stores. The respondents considered that merchandising activities do not affect their purchasing decisions. This was not confirmed in the research results, which indicate that customers are subject to merchandising techniques, what constitutes the important of their use.
Download file

Article file

Bibliography

1.Altkorn, J, Kramer, T. (1998). Leksykon marketingu. Warszawa: PWE.
2.Borusiak, B. (2006). Merchandising. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
3.Cox, R., Brittain, P. (2000). Zarządzanie sprzedażą detaliczną. Warszawa: PWE.
4.Grzesiuk, A. (1999). Tajemnice sklepowej półki. Marketing w Praktyce, 6.
5.Gudonavičienė, R., Alijošienė, S. (2015). visual merchandising impact on impulse buying behaviour. Procedia ‒ Social and Behavioral Sciences, 213 (1), 635‒640.
6.Kopaliński, W. (1985). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
7.Nowacki, R. (2005). Reklama. Warszawa: Difin.
8.Rozwadowska, B. (2000). Merchandising handlowy a merchandising producenta. Marketing i Rynek, 1, 8‒11.
9.Sztucki, T. (1995). Promocja. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
10.Szymoniuk, B. (2006). Komunikacja marketingowa: instrumenty i metody. Warszawa: PWE.
11.Witek, L. (2007). Merchandising w małych i dużych firmach handlowych. Warszawa: C.H. Beck.
12.Woźniakowski, M. (2014). Merchandising w sklepie internetowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 809, Ekonomiczne Problemy Usług, 113, 409‒419.