Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 865 PZFiM nr 38
Zachowania polskich i angielskich konsumentów na rynku herbaty
(Behavior of Polish and English Consumers on the Tea Market)

Authors: Joanna Dąbrowska
Akademia Morska w Gdyni

Przemysław Dmowski
Akademia Morska w Gdyni

Maria Śmiechowska
Akademia Morska w Gdyni
Keywords: consumption tea consumer behavior preferences
Year of publication:2015
Page range:10 (219-228)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of this paper was to determine the behaviors of Polish consumers (the citizens of Tricity [cities of Gdańsk, Gdynia and Sopot] and English consumers (citizens of London) on the tea market. The research was conducted in 2014 with the use of auditorium survey in London and the Tricity on the group of 247 respondents. Despite of the fact, that over the last decades there have been large changes in the European consumer behavior, the tea market can be considered very stable, and the tea consumers' behavior did not change significantly. The most popular kind of tea among consumers from London and Tricity is still the black tea. Tea consumption increased especially among young consumers in the segment of sachet tea. The consumers from Tricity often consume green tea, mainly for health reasons.
Download file

Article file

Bibliography

1.Babicz-Zielińska E., Zachowanie konsumentów w stosunku do żywności i żywienia, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2001, nr 4(29), Suplement.
2.Current market situation and medium term outlook, Committee on Commodity Problems. Bandung 2014, www.fao.org/fileadmin/templates/est/meetings/IGGtea21/14-Inf3-CurrentSituation.pdf.
3.Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Zachowania zakupowe Polaków w świetle badań własnych, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów i komunikacja marketingowa w zmieniającym się otoczeniu, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 825, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 36, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
4.Dmowski P., Śmiechowska M., Szemiako M., Znaczenie marki produktu i jej wpływ na wybór herbaty przez konsumentów, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów – trendy i kierunki zmian, red. G. Rosa, A. Smalec, I. Ostrowska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 660, Ekonomiczne Problemy Usług nr 72, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
5.Garstecki Ł., Stosunek Polaków do reklamy, http://pentor-arch.tnsglobal.pl/60973.xml?doc_id=11280.
6.Kisiel A., Zmiany w zachowaniach klientów, w: Konsument na rynku usług, red. G. Rosa, A. Smalec, M. Wanagos, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 694, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 22, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
7.Komor M., Konsument na rynku Unii Europejskiej – wybrane aspekty, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja na klienta na konkurencyjnym rynku, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 711, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 25, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
8.Lenart B., Sikora T., Model preferencji i zachowania konsumenta na rynku kawy, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2001, nr 3(28).
9.Nicolin M., Herbata dla smakoszy, Wyd. Oficyna Kaliope, Warszawa 1997.
10.Rocznik statystyki międzynarodowej 2012, GUS, Warszawa 2012.
11.Rum L., 50 wieków z herbatą, Wyd. Koziołki Poznańskie, Poznań 1997.
12.Śmiechowska M., Dmowski P., Newerli-Guz J., Zachowanie konsumenta na rynku herbaty, „Handel Wewnętrzny” 2002, nr XLVIII.
13.www.tea.co.uk/.