Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-26
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (34) 2016
Organizacja żywienia przez uczestników niezorganizowanych wyjazdów turystycznych
(Organization of Nutrition by Participants of Non-Organized Tourist Trips)

Authors: Iwona Kowalczuk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Keywords: tourism nutrition consumer behavior
Year of publication:2016
Page range:11 (309-319)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the survey was to analyze the ways of organizing the nutrition by people participating in non-organized tourist and leisure trips. The survey was carried out in October 2014, using questionnaire method, on a sample of 367 respondents aged 15 years and older. It was found that nearly half of respondents prepared meals mostly or exclusively on their own; a quarter of the respondents cooked by themselves and used food services roughly in a similar proportion; and another quarter ate meals mostly or exclusively in food service locals. There have been differences regarding the preferred places of consumption for each meal. The tendency to use the catering services by tourists decreased with age, the size of the place of residence, importance attached to nutrition and length of a trip, and increased with income. The main motivation for eating meals in gastronomy was its convenience and the opportunity to spend time in an attractive way; in case of self-catering it was lower costs. According to the respondents, meals eaten during trips have lower nutritional value, higher energy value, are eaten at other times, but more regularly than usual.
Download file

Article file

Bibliography

1.Badora B., 2015, Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w roku 2014 i plany na rok 2015[online], Raport CBOS, dostępny w: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_016_15.PDF [Dostęp: 24.08.2015].
2.Czubała A., 2006, Usługi w gospodarce, w: Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W., red., Marketing usług, Oficyna Ekonomiczna, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
3.Dominik P., 2005, Zasady i organizacja żywienia w turystyce, Wydawnictwo Alamer, Warszawa.
4.Edwards J.S.A., 2009, What is food Service? in: Journal of Food Service, nr 20.
5.Gaworecki W., 2003, Turystyka, PWE, Warszawa.
6.Główny Urząd Statystyczny, 2001 i 2015, Budżety Gospodarstw Domowych (2000 i 2014), Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
7.Główny Urząd Statystyczny, 2001 i 2015, Roczniki statystyczne Rzeczpospolitej Polskiej 2000 i 2014, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
8.Hansen K. V., Jansen O., 2005, Consumer values among restaurants customers, in: Edwards J.S.A., Kowrygo B., Rejman K., red., Culinary art and Sciences V. Global and National Perspectives, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
9.Imai C. M., Brunett D. J., Dwyer J.T., 2009, The Influence on Culture and Customs on Food Choices, in: Pond W.G., Nichols B.L., Brown D.L. , red., Adequate food for All. Culture, Science, and Technology of Food in the 21st Century, CRC Press, US.
10.Jeżewska-Zychowicz M., Kosicka M., 2007, Spożywanie posiłków poza domem a wybrane czynniki sytuacji rodzinnej, w: Żywienie Człowieka i Metabolizm, nr 4.
11.Kierunki rozwoju turystyki do roku 2015 [online], Ministerstwo Sportu i Turystyki, dostępny w: www.pot.gov.pl/component/rubberdoc/doc/1588/raw [Dostęp: 20.08.2015].
12.Kowalczuk I., 2012, Zachowania konsumentów na rynku usług gastronomicznych – aspekt marketingowy, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
13.Levytska G., 2011, Usługi gastronomiczne – znaczenie i tendencje rozwoju, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
14.Łazarek R.,1999, Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
15.Mikuta B., Żelazna K., 2004, Organizacja ruchu turystycznego na wsi, Wyd. Format AB, Warszawa.
16.Milewski D., 2013, Rynek usług turystycznych i rekreacyjnych, w: Panasiuk A., red., Marketing w turystyce i rekreacji, PWN, Warszawa.
17.Panasiuk A., 2008, Struktura podmiotowa gospodarki turystycznej, w: Panasiuk A., red., Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
18.Program rozwoju turystyki do roku 2020 (projekt), Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2015, dostępny w: http://www.pzot.pl/tempOpen/default/files/ 00000000C8J6KNA6V883R57382Z1M0W7_Program_Rozwoju_Turystyki_do_2020_roku.pdf, [Dostęp: 18.08.2015].
19.Przecławski K., 2004, Człowiek a turystyka zarys socjologii turystyki, Wydawnictwo Albis, Kraków.
20.Sala J., 2004, Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa.
21.Świątkowska M., 2008, Podstawowe pojęcia z zakresu turystyki i usług hotelarsko-turystycznych, w: Mikuta B., Światkowska M., red., Organizacja usług turystycznych i hotelarskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
22.Świstak E., Tul-Krzyszczuk A., 2013, Definicje i klasyfikacje usług turystycznych, w: Świstak E., Tul-Krzyszczuk A., red., Usługi w turystyce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
23.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jednolity), Dz.U. 2004, nr 223, poz. 2268 z późn. zm.
24.Wolny R., 2008, Czynniki determinujące konsumpcję usług w Polsce, w: Kędzior Z., Maciejewski G., red., Zachowania konsumentów - stagnacja czy zmiana?, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach , Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice.