Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018

Rok wydania: 2018

Pliki opcjonalne

miz_nr_1_(51)_2018_miz51_druk_v2-spis_tresci_i_red.pdf
spis treści i strona redakcyjna
Pobierz
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Ewolucja modelu HR Business Partner

11 (9-19) Katarzyna Chudzińska Więcej
2.

Kwalifikacje pracowników służby bhp a bezpieczeństwo warunków pracy w przedsiębiorstwach

9 (21-29) Anna Cierniak-Emerych Więcej
3.

Wyzwania wieku informacyjnego. Ergonomiczny aspekt kształtowania i zarządzania systemem pracy zdalnej

9 (31-39) Aleksandra Dewicka, Michał Trziszka Więcej
4.

Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej a wzmacnianie kompetencji zawodowych osób pracujących w polskim rolnictwie

9 (41-49) Michał Dudek Więcej
5.

Postrzeganie norm i wartości etycznych na przykładzie zawodowych lobbystów

11 (51-61) Joanna Dzieńdziora, Małgorzata Smolarek Więcej
6.

Produkcja żywności ekologicznej z perspektywy potencjału pracowników

10 (63-72) Małgorzata Gableta, Szymon Dziuba Więcej
7.

Wpływ kapitału strukturalnego na zdolność powstawania miejsc pracy w korporacjach sektora nowych technologii

10 (73-82) Mirosław Geise Więcej
8.

Tryby myślenia a aktywacja kreatywności i innowacyjności zasobów ludzkich

9 (83-91) Beata Jamka Więcej