Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-26
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Rozwój kariery w systemie zarządzania talentami w polskich przedsiębiorstwach. Wstępne wyniki badań

Autorzy: Alicja Miś
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Słowa kluczowe: kariera w organizacji zarządzanie talentami w organizacji
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (269-277)
Klasyfikacja JEL: M12 M53
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Na podstawie literatury traktującej o zarządzaniu talentami oraz wstępnych wyników przeprowadzonych badań empirycznych w artykule poddano analizie tezę mówiącą o specyficznym i różniącym się od przyjętego wobec wszystkich pracowników sposobie podejścia do rozwoju karier osób uznanych w organizacji za utalentowane. Badanie objęło 78 polskich przedsiębiorstw. Jego celem była diagnoza specyfiki ich funkcji personalnej w zakresie kształtowania karier utalentowanych pracowników. Badania oparte były na technice ankietowej: kwestionariusz wypełniali menedżerowie lub specjaliści z działu HR. Uzyskane wyniki pokazały deklaratywną wartość talentów dla organizacji i relatywnie słabe praktyczne różnicowanie zadań i rozwiązań ukierunkowanych na kształtowanie karier pracowników utalentowanych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Becker, B., Huselid, M. (2006). Strategic human resource management: Where do we go from here? Journal of Management, 32, 898–925.
2.Berger, L.A., Berger, D.R. (red.) (2004). The talent management handbook. New York: McGraw-Hill.
3.Colangelo, N., Davis, G. (2003). Handbook of gifted education. Boston: Allyn & Bacon.
4.Collings, D., Mellahi, K. (2009). Strategic talent management: A review and research agenda. Human Resource Management Review, 19, 304–313.
5.Dries, N. (2013). The psychology of talent management. A review and research agenda. Human Resource Management Review, 23, 272–285.
6.Gallardo-Gallardo, E., Dries, N., Gonzales-Cruz, T. (2013). What is the meaning of ‘talent’ in the world of work? Human Resource Management Review, 23, 290–300.
7.Lewis, R., Heckman, R. (2006). Talent management: A critical review. Human Resource Management Review, 16, 139–154.
8.McDonnell, A. (2011). Still fighting the ‘war for talent’? Bridging the science versus practice gap. Journal of Business and Psychology, 26, 169–173.
9.McDonnell, A., Collings, D., Mellahi K., Schuler R. (2017). Talent management: A systematic review and future prospects. European J. International Management, 11 (1), 86–128.
10.Miś, A. (2008). Istota talentu i zarządzania talentami. W: A. Pocztowski (red.), Zarządzanie talentami w organizacji (s. 36–61). Kraków: Wolters Kluwer business.
11.Miś, A., Pocztowski, A. (2016). Istota talentu i zarządzania talentami. W: A. Pocztowski (red.), Zarządzanie talentami w organizacji (s. 38–67). Warszawa: Wolters Kluwer.
12.Pocztowski, A. (red.) (2016). Zarządzanie talentami w organizacji. Warszawa: Wolters Kluwer.
13.Scullion, H., Collings, D., Caligiuri, P. (2010). Global talent management. Journal of World Business, 45, 105–108.
14.Södergren, B. (2002). Paths to creativity for knowledge-intensive workers. W: M. Peiperl, M. Arthur, N. Annand (red.), Career creativity. Exploration in the remaking of work (s. 35–57). Oxford: Oxford University Press.
15.Woińska, M., Szmidt, C. (2005). Metody i techniki wyłaniania kadry o wysokim potencjale (wnioski z praktyki). W: S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami. Warszawa: IPiSS.
16.Wojtczuk-Turek, A. (2016). Wspieranie produktywności pracowników wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.