Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     DOI: 10.18276/miz.2018.51-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Zarządzanie karierą z perspektywy jednostki i organizacji

Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (123-130)
Klasyfikacja JEL: M12
Słowa kluczowe: zarządzanie karierą indywidualne zarządzanie karierą model zarządzania karierą
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Agnieszka Jarosik-Michalak
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku, Wydział Informatyki i Zarządzania

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie i omówienie działań, jakie powinna podjąć jednostka i organizacja w ramach zarządzania karierą. Autorka prezentuje dwa podejścia, które pokazują kolejne kroki zarządzania karierą. Podaje wskazówki, które umożliwiają osiągnięcie celów zarówno jednostki, jak i organizacji, ponieważ zarządzanie karierą wymaga inicjatywy z obu stron. Organizacja w zamian za zaangażowanie pracowników w realizację celów strategicznych podmiotu musi zaproponować im szerokie możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich szczeblach hierarchii organizacyjnej. Proces dopasowania jest kluczowym czynnikiem decydującym o osiągnięciu sukcesu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, A., Jarecki, W. (2008). Szacowanie wewnętrznej stopy zwrotu inwestycji w wyższe wykształcenie. Gospodarka Narodowa, 11–12, 77–93.
2.Baruch, Y. (2006). Career development in organizations and beyond: Balancing traditional and contemporary viewpoint. Human Resource Management, 16 (2), 125–138. DOI: 10.1016/j.hrmr.2006.03.002.
3.Becker, G.S. (1964). Human capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education. New York: Oxford Press.
4.Greenhaus, J.G., Callanan, G.A., Godshalk, V.M. (2000). Career management. Mason: South-Western.
5.Greenhaus, J.H., Powell, G.N. (2012). The family-relatedness work decisions: A framework and agenda for theory and research. Journal of Vocational Behavior, 80 (2), 246–255. DOI: 10.1016/j.jvb.2011.12.007.
6.Herriot, P. (1992). The career management challenge: Balancing individual and organizational needs. London: Sage.
7.Hirsch, P.M., Shanley, M. (1996). The rhetoric of boundaryless or how the newly empowered managerial class bought into its own marginalization. W: M.B. Arthur, D.M. Rousseau (red.), The Boundaryless career: A new employment principle for a new organizational era (s. 218–233). New York: Oxford University Press.
8.Jarecki, W. (2004). Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, 92–99.
9.Jarecki, W. (2016). Wartości wyznawane przez osoby wchodzące na rynek pracy. Marketing i Rynek, 3, 263–271.
10.Jiang, Z., Hu, X., Wang, Z. (2018). Career adaptability and plateaus: The moderating effects of tenure and job self-efficacy. Journal of Vocational Behavior, 104, 59–71. DOI: 10.1016/j.jvb.2017.10.006.
11.King, Z. (2004). Career management – A CIPD guide. London: CIPD.
12.Kossek, E.E., Roberts, K., Fisher, S., Demarr, D. (1998). Career self-management: A quasi-experimental assessment of the effects of a training intervention. Personnel Psychology, 51, 935–962.
13.Muchinsky, D.M., Monahan, C.J. (1987). What is person–environment congruence? Supplementary versus complementary models of fit. Journal of Vocational Behavior, 31 (3), 268–277. DOI: 10.1016/0001-8791(87)90043-1.
14.Noe, R.A., Noe, A.W., Buchhuber, J.A. (1990). An investigation of the correlates of career motivation. Journal of Vocational Behavior, 37 (3), 340–356. DOI: 10.1016/0001-8791(90)90049-8.
15.Noe, R.A., Steffy, B. (1987). The influence of individual characteristics and assessment center evaluation on career exploration behavior and job involvement. Journal of Vocational Behavior, 30 (2), 187–202. DOI: 10.1016/0001-8791(87)90018-2.
16.Pazy, A. (1988). The relationship between organizational and individual career management and the effectiveness of careers. Group and Organizational Studies, 13 (3), 311–331. DOI: 10.1177/105960118801300305.
17.Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody. Warszawa: PWE.
18.Rodrigues, R., Guest, D., Oliveira, T., Alfes, K. (2015). Who benefits from independent careers? Employees, organizations, or both? Journal of Vocational Behavior, 91, 23–34. DOI: 10.1016/j.jvb.2015.09.005.
19.Schein, E.H. (1976). Increasing organizational effectiveness through better human resources planning and development. Sloan School of Management, 1 (1), 1–11.
20.Schein, E.H. (1978). Career dynamics: Matching individual and organizational needs. Reading: Addison-Wesley.
21.Schein, E.H., Van Maanen, J. (2016). Career anchors and job/role planning: Tools for career and talent management. Organizational Dynamics, 45, 165–173. DOI: 10.1016/j.orgdyn.2016.07.002.
22.Stevens, N.D. (1973). Job-seeking behavior: A segment of vocational development. Journal of Vocational Behavior, 3 (2), 209–219. DOI: 10.1016/0001-8791(73)90011-0.
23.Sturges, J., Guest, D., Conway, N., Davey, K.M. (2002). A longitudinal study of the relationship between career management and organizational commitment among graduates in the first ten years at work. Journal of Organizational Behavior, 23 (6), 731–748. DOI: 10.1002/job.164.
24.Sullivan, S.E., Carden, W.A., Martin, D.F. (1998). Careers in the next millennium:
25.Directions for future research. Human Resource Management Review, 8 (2), 165–185.
26.Verbruggen, M., Sels, L., Forrier, A. (2007). Unraveling the relationship between organizational career management and need for external career counseling. Journal of Vocational Behavior, 71 (1), 69–83. DOI: 10.1016/j.jvb.2007.03.003.
27.Weng, Q., McElroy, J.C., Morrow, P.C., Liu, R. (2010). The relationship between career growth and organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 77 (3), 391–400. DOI: 10.1016/j.jvb.2010.05.003.