Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-33
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Kapitał społeczny rodziny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw rodzinnych nad ich odpowiednikami nierodzinnymi

Autorzy: Wojciech Popczyk
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa rodzinne nepotyzm kapitał społeczny rodziny przewaga konkurencyjna
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (339-348)
Klasyfikacja JEL: F00 F20 F23 L26 M16
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W literaturze poświęconej przedsiębiorstwom rodzinnym nepotyzm oznaczający preferowanie w zatrudnianiu członków rodziny właścicielskiej uważa się za potencjalne zagrożenie dla rozwoju tych podmiotów gospodarczych. Celem artykułu jest wyjaśnienie natury kapitału społecznego rodziny oraz zaprezentowanie modelu jego kreowania. Autor stara się wykazać na podstawie wybranych koncepcji i teorii w naukach o zarządzaniu, iż nepotyzm w przedsiębiorstwach rodzinnych nie ma znaczenia pejoratywnego, jest warunkiem wykorzystywania kapitału społecznego rodziny w budowaniu przewagi konkurencyjnej nad ich odpowiednikami nierodzinnymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ang, J.S., Cole, R.A., Lin, J.W. (2000). Agency costs and ownership structure. Journal of Finance, 55, 81–106.
2.Bielski, M. (1997). Organizacje, istota, struktury, procesy. Łódź: Wyd. UŁ.
3.Brickhouse, T., Smith, N. (1996). Plato’s Socrates. Oxford, UK: Oxford University Press.
4.Crozier, M., Friedberg, E. (1982). Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego. Warszawa: PWE.
5.Davis, J.H., Schoorman, F.D., Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. Academy of Management Review, 22 (1), 20–47.
6.Fox, M., Hamilton, R. (1994). Ownership and diversification: Agency theory or stewardship theory. Journal of Management Studies, 31, 69–81.
7.Haidt, J., Joseph, C. (2007). The moral mind: How five sets of innate intuitions guide the development of many culture-specific virtues, and perhaps even modules. W: P. Carruthers, S. Laurence, S. Stich (red.), The innate mind: Future and foundations (s. 367–391). New York: Oxford University Press.
8.Hoffman, J., Hoelscher, M., Sorenson, R. (2006). Achieving sustained competitive advantage: A family capital theory. Family Business Review, XIX (2), 135–144.
9.Jaskiewicz, P., Uhlenbruck, K., Balkin, D.B., Reay, T. (2013). Is nepotism good or bad? Types of nepotism and implications for knowledge management. Family Business Review, XXVI (2), 121–139.
10.Lennick, D., Kiel, F. (2007). Inteligencja moralna. Wrocław: Purana.
11.Popczyk, W. (2011). Competitive advantage of family businesses over their non-family counterparts. W: A.Z. Nowak, B. Glinka, P. Hensel (red.), Competition, ethics, management (s. 115–131). Warszawa: Wyd. UW.
12.Rahim, M.A. (1983). A measure of styles of handling interpersonal conflict. Academy of Management Journal, 26, 268–376.
13.Sorenson, R.L. (1999). Conflict strategies used by successful family businesses. Family Business Review, XII (4), 325–339.
14.Sorenson, R.L, Goodpaster, K.E., Hedberg, P.R. (2009). The family point of view, family social capital, and firm performance. Family Business Review, XX (10), 1–14.
15.Sundaramurthy, Ch. (2008). Sustaining trust within family business. Family Business Review, XXI (1), 89–102.
16.Szacki, J. (2002). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.