Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Rozmowa derekrutacyjna – cele i przebieg

Autorzy: Anna Krasnova
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: derekrutacja rozmowa derekrutacyjna zwolnienia odejścia z pracy rotacja personelu
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (215-223)
Klasyfikacja JEL: J24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie powodów odbywania rozmów derekrutacyjnych i ich przebiegu. W tym celu przeprowadzono badania własne za pomocą wywiadów pisemnych częściowo ustrukturyzowanych. Wyniki prac badawczych wykazały, iż poprawnie przeprowadzona rozmowa derekrutacyjna ułatwia rozstanie się z pracownikiem i zdobycie od niego informacji na temat firmy. Pozwala też zapobiec spadkowi poczucia własnej wartości odchodzącego pracownika.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gioia, J.L., Catalano, R.M. (2011). Meaningful exit interviews help one bank cut turnover and save. Wiley Periodicals, 36–43. Pobrane z: wileyonlinelibrary.com (12.05.2017).
2.Grote, D. (2017). Jak zwolnić pracownika? Praktyczne wskazówki. Pobrane z: https://www. hbrp.pl/b/jak-zwolnic-pracownika-praktyczne-wskazowki/8PftLrWa (14.04.2017).
3.Jak rozmawiać z odchodzącym pracownikiem? Pobrane z: http://www.hrnews.pl/ HRSupportArticle.aspx?id=53 (15.11.2017).
4.Johns, R., Gorrick, J., (2016). Exploring the behavioural options of the exit and voice in the exit interview process. International Journal of Employment Studies, 24 (1), 25–41.
5.Kogut, K. (2016). Restrukturyzacja i zarządzanie zmianą – kiedy jeszcze nie jest za późno? Outsourcing Magazin, 1 (35), 22–25.
6.Krzyszkowska, P. (2015). Zwolnienia pracowników jako nieuchronny proces zachodzący w działalności każdej organizacji. Zeszytu Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 82 (194), 101–110.
7.Kulik, C.T., Rae, B., Sardeshmukh, S.R., Perera, S. (2015), Can we still be friends? The role of exit conversation in faciliting post-exit relationships. Human Resource Management, 54 (6), 893–912.
8.Kusserow, R.P. (2016). Can exit interviews provide another channel for compliance communication? Journal of Health Care Compliance, May–June, 47–67.
9.Liwiński, J., Sztanderska, U. (2010). Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Kończenie zatrudnienia i przechodzenie na emeryturę. Warszawa: Wyd. UW.
10.Mackiewicz, A.J. (2010). Psychologia zwolnień. Jak właściwie prowadzić działania derekrutacyjne. Warszawa: Difin.
11.Pocztowski, A. (1998). Zarządzania zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod. Kraków: Antykwa.
12.Ragan, A. (2011). Derekrutacja, czyli zwalnianie z ludzką twarzą. Pobrane z: http://hrstandard.pl/2011/09/12/derekrutacja-czyli-zwalnianie-z-ludzka-twarza/ (10.12.2017).
13.Rapacka-Wojda, M. (2008). Rozmowa wyjściowa z pracownikiem odchodzącym z firmy. Pobrane z: https://www.portalkadrowy.pl/ustanie-zatrudnienia-i-outplacement/ rozmowa-wyjsciowa-z-pracownikiem-odchodzacym-z-firmy-11775.html (10.12.2017).
14.Sidor-Rządkowska, M. (2003). Trudna sztuka rozstań. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5, 49–57.
15.Sidor-Rządkowska, M. (2010). Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy. Warszawa: Wolters Kluwer.
16.Słownik języka polskiego (2017). Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/sjp/rozmowa;2516765.html (15.12.2017).
17.Zwolnienie z pracy – jak poinformować o tym pracownika?. Pobrane z: hrpress.pl, pobrane z: http://hrpress.pl/artykuly/zwolnienie-pracy-poinformowac-o-tym-pracownika/ (17.11.2017)
18.Вы уволены!!! (You are fired!!!) (2017). Pobrane z: http://www.kazid.kz/article.html (15.12.2017).
19.Низола, Д.А., Тарасова, Л.В. (2017). Безболезненное увольнение сотрудников. Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс». Pobrane z: https://elibrary.ru (5.07.2017).