Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-37
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Kontrakty relacyjne na rynku usług medycznych

Autorzy: Aneta Stosik
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Nauk o Sporcie
Słowa kluczowe: kontrakty relacyjne zaufanie zasoby relacyjne współdziałanie usługi medyczne
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (387-396)
Klasyfikacja JEL: D22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współdziałanie międzyorganizacyjne oraz budowanie zasobów relacyjnych organizacji jest przedmiotem zainteresowań wielu badaczy w naukach o zarządzaniu. Rozważania autorki artykułu koncentrują się wokół kontraktów relacyjnych oraz ich roli w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku wysokospecjalistycznych klinik medycznych. W opracowaniu przedstawiona została zarówno warstwa teoretyczna badanego zagadnienia, jak i analiza wybranych wyników własnych badań empirycznych. Autorka artykułu koncentruje się głównie na kontraktach relacyjnych jako umowach nienazwanych, które w istotny sposób zdominowały budowane przez kliniki relacje i które determinują współpracę międzyorganizacyjną na bazie zaufania partnerów w sieci.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bugdol, M. (2010). Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu. Kraków: Wyd. UJ.
2.Chomiak-Orsa, I. (2013). Zarządzanie kapitałem relacyjnym w procesie wirtualizacji organizacji. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
3.Chrisidu-Budnik, A. (2015). Quid pro quo: zaufanie i kontrakty w sieciach międzyorganizacyjnych. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne: strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci (s. 63–71). Wałbrzych: Wyd. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.
4.Chrisidu-Bydnik, A. (w druku). Zaufanie we współpracy jednostek samorządu terytorialnego.
5.Cygler, J. (2013). Korzyści kooperencji – oczekiwania i efekty. Organizacja i Kierowanie, 5 (158), 59–75.
6.Danielak, W. (2012). Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
7.Dobiegała-Korona, B., Kasiewicz, S. (2000). Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw. W: K. Kuciński (red.), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce (s. 89–96). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
8.Kuryłowicz, M., Wiliński, A. (2013). Rzymskie prawo prywatne. Warszawa: Wolters Kluwer.
9.Master, J.K., Miles, G., D’Souza, D., Orr, J.P. (2004). Risk propensity, trust and transaction costs in relational contracting. Journal of Business Strategies, 21 (1), 47–67.
10.Olesiński, Z. (2010). Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Warszawa: C.H. Beck.
11.Powers, T.L., Reagan, W.R. (2007). Factors influencing successful buyer-seller relationship. Journal of Business Research, 60 (2), 1235–1241.
12.Rotter, J.B. (2067). A new scale for the measurement of interpersonal trust. Journal of Personality, 35, 651.
13.Rousseau, D.M., Sitkin, S.B., Burt, R.S., Camerer, C. (1988). Not so different after all: A cross-discipline view of trust. Academy of Management Review, 3, 393–404.
14.Svendsen, A. (1998). The stakeholder strategy: Profiting from collaborative business relationships. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
15.Zaheer, A., McEvily, B., Perrone, V. (1998). Does trust matter? Exploring the effects of interorganizational and interpersonal trust on performance. Organization Science, 9 (2), 141–159.