Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Ewolucja modelu HR Business Partner

Autorzy: Katarzyna Chudzińska
Uniwersytet Łódzki , Wydział Zarządzania i Organizacji
Słowa kluczowe: HR Business Partner model Ulricha efektywność HR
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (9-19)
Klasyfikacja JEL: J24 O15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule wykazano, że model HR Business Partner z jego klasycznie zdefiniowanymi rolami (partnera strategicznego, agenta zmiany, eksperta administracyjnego, rzecznika pracowników) nie powinien być powszechnie używany jako obowiązujący. Przegląd literatury i analiza badań realizowanych przez D. Ulricha w latach 1987–2016 dowodzą, że model ewoluował w czasie i jego aktualny kształt znacząco różni się od tradycyjnego ujęcia. Dokonano weryfikacji raportów firm doradczych, z których wynika, że taki kierunek rozwoju działów HR jest tylko częściowo dostrzegany przez doradców i konsultantów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.#Trendy HR_2017 (2017). Pobrane z: http://www.hrnews.pl/Trendy-HR-2017.aspx (15.12.2017).
2.11 przykazań Evidence Based HR, 23.02.2016. Pobrane z: https://rynekpracy.pl/artykuly/11-przykazan-evidence-based-hr (15.12.2017).
3.Berłowski, P. (2016). HR biznes partnering w praktyce firm Warbud i BNP Paribas Lease Group. Personel i Zarządzanie, 12, 28–31.
4.Cewińska, J. (2015). Menedżer personalny w świetle koncepcji HR Business Partner. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 283, 80–87.
5.Filipowicz, G. (2016a). HR Business Partner: koncepcja i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer.
6.Filipowicz, G. (2016b). (Nie)rzeczywisty partner: czy HRBP faktycznie przyczyniają się do realizacji celów biznesowych firm? Personel i Zarządzanie, 12, 18–22.
7.Galang, M.C., Osman, I. (2016). HR managers in five countries: what do they do and why does it matter? The International Journal of Human Resource Management, 27 (13), 1341–1372.
8.HR Biznes Trendy Raport na 2016 (2016). Pobrane z: http://www.hrtec.pl/hrtrends (15.12.2017).
9.HRCS Round 7 Creating HR Value from the Outside-In. (2016). Pobrane z: https://rbl.net/ s3/?rblip/HRCS/pdf/hrcs-7-report.pdf (15.12.2017).
10.Kopijer, P., Filipowicz, G. (2016). Porównaj się z najlepszymi: efektywność procesów HR biznes partneringu w polskich firmach. Personel i Zarządzanie, 12, 24–27.
11.Mcdonnell, L., Sikander, A. (2017). Skills and competencies for the contemporary human resource practitioner: a synthesis of academic, industry and employers’ perspectives. The Journal of Developing Areas, 51 (1), 83–101.
12.Podsumowanie badania struktur HR Biznes Partners (2013). Pobrane z: http://www.hrmpartners.pl/publikacje/raporty/2014/03/10/podsumowanie-badania-struktur-hr-biznes-partners (15.12.2017).
13.Prognoza HR 2016: Koniec rynku pracodawcy? Raport z badania (2015). Pobrane z: http:// www.hrmpartners.pl/docs/raporty/raport-z-badania-prognoza-hr-2016-hrm-partners. pdf (15.12.2017).
14.Reilly, P.A., Williams, T., Wacowska, K. (2012). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi: rozwijanie potencjału organizacji dzięki działowi personalnemu. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
15.Samul, J. (2014). Funkcje działu personalnego a szacowanie wartości kapitału ludzkiego firmy. Ekonomia i Zarządzanie, 2, 97–107.
16.Sierociński, P. (2016). Jakie wyzwania i priorytety mają przed sobą firmy i działy HR w 2016 roku? Personel i Zarządzanie, 1, 16–20.
17.Trendy HR 2017: Zmiana zasad w erze cyfryzacji (2017). Pobrane z: https://www2.deloitte. com/pl/pl/pages/human-capital/articles/raport-trendy-hr-2017.html (15.12.2017).
18.Ulrich, D. (1997). Human resource champions: The next agenda for adding value and delivering results. Boston, MA: Harvard Business School Press.
19.Ulrich D., Allen J., Brockbank W., Younger J., Nyman M. (2010). Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi. Transformacja zgodna z oczekiwaniami klientów i inwestorów. Warszawa: Wolters Kluwer.
20.Ulrich, D., Brockbank, W. (2005). The HR value proposition. Boston, MA: Harvard Business School Press.
21.Ulrich, D., Brockbank, W., Johnson, D., Younger, J. (2007). Human resource competencies: Responding to increased expectations. Employment Relations Today, 34 (3), 1–12.
22.Ulrich, D., Dulebohn, J.H. (2015). Are we there yet? What’s next for HR? Human Resource Management Review, 25, 188–204.
23.Ulrich, D., Younger, J., Brockbank, W., Ulrich, M.D. (2013). The State of the HR Profession. Human Resource Management, 52 (3), 457–471.