Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     DOI: 10.18276/miz.2018.51-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Rozpoznawalność, wizerunek i medialność przedstawicieli polskiego sportu – możliwe implikacje biznesowe

Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (235-245)
Klasyfikacja JEL: C30 M31 Z20
Słowa kluczowe: rozpoznawalność wizerunek medialność przedstawicieli sportu pozycja marketingowa marketing sportowy
Autorzy: Gabriel Łasiński
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Nauk o Sporcie

Adam Pawlukiewicz
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Nauk o Sporcie

Abstrakt

Celem artykułu było określenie relacji pomiędzy rozpoznawalnością, wizerunkiem i medialnością u 80 przedstawicieli polskiego sportu, a przez to pozyskanie wiedzy umożliwiającej podejmowanie bardziej racjonalnych wyborów przez przedstawicieli rynków reklamy, public relations, marketingu i sponsoringu sportowego w budowanych strategiach biznesowych. W badaniach opinii uczestniczyło 1000 osób interesujących się sportem, pozyskanych z bazy firmy analitycznej Pentagon Research. Oryginalność proponowanego podejścia badawczego polega na ocenie pozycji marketingowej przedstawicieli polskiego sportu poprzez jednoczesne badanie trzech czynników i próbie określenia ich wzajemnych relacji. Uzyskane wyniki ukazały zbieżność pozycji rozpoznawalności i wizerunku oraz duże rozbieżności pomiędzy rozpoznawalnością i wizerunkiem a medialnością.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budzyński, W. (2012). Kształtowanie wizerunku równoległego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
2.Cialdini, R.B. (2011). Zasady wywierania wpływu na ludzi. Gliwice: Helion.
3.Czaplińska, P. (2015). Strategia budowania wizerunku osób znanych. W: A. Grzegorczyk (red.), Perswazyjne wykorzystanie wizerunku osób znanych. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu.
4.Dąbrowski, T.J. (2013). Rola mediów w kształtowaniu wizerunku. Marketing i Rynek, 9, 10–15.
5.Gackowski, T. (2008). Analiza wizerunku w mediach. Warszawa: Instytut Dziennikarstwa UW.
6.Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. Poznań: Media Rodzina.
7.Kopecka-Piech, K. (2012). Sport – od medialnego zapośredniczenia do mediatyzacji. Kultura i Edukacja, 3, 243–257.
8.Matuszak, E., Muszkieta, R., Napierała, M., Cieślicka, M., Zukow, W., Karaskova, V., Iermakov, S., Bartik, P., Ziółkowski, A. (2015). Marketing w sporcie na przykładzie polskiej piłki siatkowej mężczyzn. Journal of Education, Health and Sport, 5, 312–334.
9.Nosal, P. (2014). Technologia i Sport. Gdańsk: Wyd. Naukowe Katedra.
10.Nosal, P. (2015). Medialne transgresje sportu. W: K. Kopecka-Piech (red.), Innowacyjność przemysłów kreatywnych. Media a sport (s. 19–39). Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego. Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie.
11.Prajecus, J.W. (2004). Seven psychological mechanism through which sponsorship can influence consumers. W: L.R. Kahle, C. Riley (red.), Sports marketing and the psychology of marketing communication (s. 175–189). London: Lawrence Erlbaum Associates.
12.Rak, A., Szulgina, L. (2014). Marketing sportowy w kreowaniu wizerunku marki. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Usługi 2014: Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług, 355, 162–176.
13.Rowe, D. (2004). Sport, culture and the media: the unruly trinity. Maidenhead, UK, Philadelphia, PA: Open University Press.
14.Salamon, J. (2013). Kreowanie wizerunku sportowców. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 3, 32–34.
15.Szatkowska, M. (2005). Wizerunek gwiazdy sportu. Pobrane z: prelite.pl/downloads/2014-05.../06_Wizerunek_Gwiazdy_Sportu_str_22_24.pdf. (27.12.2017).
16.Sznajder, M. (2008). Marketing sportu. Warszawa: PWE.
17.Waśkowski, Z. (2013). Wykorzystanie sportowców w promocji przedsiębiorstwa ze względu na ich atrakcyjność marketingową. Człowiek i Społeczeństwo, 1 (XXXVI), 81–91.