Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-35
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Analiza czynników rozwoju kariery sportowej na przykładzie zawodników wysokiej klasy

Autorzy: Tomasz Seweryniak
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Nauk o Sporcie

Gabriel Łasiński
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Nauk o Sporcie

Dominika Łobocka
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Nauk o Sporcie
Słowa kluczowe: talent potencjał rozwój sportowy czynniki rozwoju kariery sportowej
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (361-373)
Klasyfikacja JEL: O15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem badań, których wyniki przedstawiono w artykule, jest określenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych istotnych dla przebiegu kariery sportowej w opinii sportowców wysokiej klasy. Materiał stanowią informacje zebrane od 59 osób uprawiających zróżnicowane dyscypliny sportu. Wśród nich znajduje się 37 osób uprawiających sporty indywidualne i 22 uprawiających zespołowe gry sportowe. Wyniki badań wskazują, że oddziaływanie tych czynników na rozwój kariery jest oceniane przez badanych jako zdecydowanie wspierające. Porównanie opinii badanych uprawiających sporty indywidualne i zespołowe gry sportowe dostarcza wyników mówiących o silniejszym sprzyjającym oddziaływaniu czynników wewnętrznych na rozwój kariery u sportowców wywodzących się z zespołowych gier sportowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ankersen, R. (2014). Kopalnie talentów. Warszawa: SQL.
2.Brown, J. (2001). Sports talent: How to indetify and develop outstanding athlet. Campaign: Human Kinetics.
3.Dominiak, A. (2008). Talent sportowy – definicja, identyfikacja, selekcja, szkolenie. Dyskusja ekspercka. Sport Wyczynowy, 4–6, 520–522.
4.Fajfer, Z. (1999). Vyhledavani a vyber sportovne telentovane mladezz. Praha: FTVS-UK.
5.Fernández-Aráoz, C. (2014). It’s not the how or the what but the who. Succeed by surrounding yourself with the best. Boston, Mass.: Harvard Business Review Press.
6.Iskra, J. (2008). Talent sportowy – definicja, identyfikacja, selekcja, szkolenie. Dyskusja ekspercka. Sport Wyczynowy, 4–6, 520–522.
7.Jamka, B. (2010). Podmiotowe a atrybutowe zarządzanie talentami podwładnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, 115.
8.Kopecka-Piech, K. (2012). Sport – od medialnego zapośredniczenia do mediatyzacji. Kultura i Edukacja, 3, 243–257.
9.Łasiński, G. (2016). Potencjał pracowników – istota, obszary i skale ujawniania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 429.
10.Miś, A. (2008). Rozwój talentów w organizacji. Specyfika i instrumentarium. W: S.A. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją (s. 51–70). Warszawa: Difin.
11.Nosal, P. (2014). Technologia i sport. Gdańsk: Wyd. Naukowe Katedra.
12.Oleksyn, T. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji – kanony, realia, kontrowersje. Kraków: Wolters Kluwer.
13.Panfil, Ł., Seweryniak, T. (2014). Wybrane czynniki uwarunkowania talentów sportowych. W: M. Stor, T. Listwan (red.), Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
14.Pocztowski, A. (red.) (2009). Zarządzanie talentami w organizacji. Kraków: Wolters Kluwer.
15.Sowa, J., Wolański, K. (2017). Sport nie istnieje. Warszawa: W.A.B., GW Foksal.
16.Sport barometr. Badanie profilu kibica oraz potencjału marketingowego dyscyplin i wydarzeń sportowych (2017). Pobrane z: http://pentagon-research.com/badania-syndykatowe/sport-barometr (9.03.2018).