Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 27.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Biomechanical Performance Factors for Development of Minimum Disability Requirements in Para-taekwondo – Part 1
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Przejdź
2. Cold-Enhanced gene expression of the foliar thiolspecific antioxidant protein in Triticaie (x Triticosecale Wittm.) seedlings resistant to Microdochium Nivale (Samuels & I.C. Hallett) infection
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Przejdź
3. Analiza możliwości wykorzystania pomp ciepła dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Euroregionie Beskidy
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
4. Place zabaw na terenach parków zdrojowych jako wsparcie turystyki zdrowotnej
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
5. Analiza wpływu wybranych nośników energii na koszty ogrzewania obiektu agroturystycznego oraz emisję szkodliwych substancji do atmosfery
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
6. Modele finansowania rozwoju a przepływy pieniężne (z uwzględnieniem spółek notowanych na rynku NewConnect)
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
7. Schüleraustausch als Weg zur Entwicklung interkultureller Kompetenz. Deutsch-französische und deutsch-polnische Austauschprojekte im schulischen Bereich
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
8. Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - pierwsze kroki na rynku pracy. Badania ankietowe
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
9. Konflikty interesów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – przesłanki i konsekwencje
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 2 2017 Przejdź
10. Finansowe determinanty bańki cenowej na rynku mieszkaniowym w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
11. Problemy w Relacjach Gospodarczych Między Polską a Szwecją w XVIII wieku.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Przejdź
12. THE LATE 18TH CENTURY SWEDISH PRESS ON POLAND
(Studia Maritima)
Vol. 24 2011 2011 Przejdź
13. Emisja akcji jako podstawa rynkowego pozyskiwania kapitału własnego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 (83) cz. 2 2016 Przejdź
14. Zastosowanie narzędzi controllingu operacyjnego w szpitalu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
15. Rozpoznawalność, wizerunek i medialność przedstawicieli polskiego sportu – możliwe implikacje biznesowe
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
16. Analiza czynników rozwoju kariery sportowej na przykładzie zawodników wysokiej klasy
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
17. Konwergencja czy dywergencja w obszarze kapitału ludzkiego?
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
18. Activities of local government at stimulating innovativeness in the learning region – study of Lesser Poland voivodeship
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
19. THE POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH AND ITS INHABITANTS DURING THE GREAT NORTHERN WAR IN GENERAL MAGNUS STENBOCK’S OPINION
(Studia Maritima)
Vol. 31 2018 2018 Przejdź
20. DZIAŁANIA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W OBSZARZE STYMULOWANIA INTELIGENTNEGO ROZWOJU – STUDIUM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Przejdź
21. The Modulatory Effect of Physical Activity on APE1-Mediated Telomere Length and Stability; A Narrative Review
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Przejdź
22. Nakłady inwestycyjne a obroty i koszty w polskich portach morskich /1970-1979/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1980 1980 Przejdź
23. Postęp techniczny a problem starzenia się majątku produkcyjnego. /Na przykładzie zespołu portowego Szczecin - Świnoujście/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1978 1978 Przejdź
24. Zintegrowane koszty obrotu portowego i ich przydatność w badaniach optymalizacyjnych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1980 1980 Przejdź
25. Perspektywiczne problemy zaopatrzenia woj. szczecińskiego w kruszywo budowlane przy wykorzystaniu transportu wodnego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1979 1979 Przejdź
26. L’agire divino e umano. La manifestazione multiforme della grazia di Dio
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
27. Józef Chojnacki, Frazeologia gwarowa Wielkopolski północno-wschodniej, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2018, ss. 230
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
Strona