Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 17.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Identifying talented handball players – the possibilities of examining the players by means of speed-force and coordination tests
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 4, No. 4/2013 2013 Przejdź
2. Kreatywność i talent w koncepcji kapitału ludzkiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/1 2015 2015 Przejdź
3. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W PRZEDSIĘBIORSTWIE W KONTEKŚCIE ROZWOJU KLASY KREATYWNEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
4. Współpraca nauki z biznesem na przykładzie szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim a kwestia talentów kadr w przedsiębiorstwach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
5. KREOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW ORAZ KULTUROWEJ BAZY PRZYCIĄGANIA TALENTÓW DO ORGANIZACJI – STUDIUM PRZYPADKU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Przejdź
6. Zarządzanie talentami w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na innowacjach
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
7. Athletic Mobility
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (9) 2017 2017 Przejdź
8. Zarządzanie talentami jako komponent innowacyjnej kultury organizacji przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
9. Identyfikacja utalentowanych pracowników w organizacjach – narzędzia i obszary problemowe
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
10. Rozwój kariery w systemie zarządzania talentami w polskich przedsiębiorstwach. Wstępne wyniki badań
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
11. Analiza czynników rozwoju kariery sportowej na przykładzie zawodników wysokiej klasy
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
12. Managing talented employees
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
13. Zarządzanie talentami we współczesnych organizacjach - studium przypadku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Przejdź
14. Talent management in the context of service companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
15. Talent management in the context of human capital
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
16. Relative Age Effect: A Systematic Discrimination against Biologically Younger Athletes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 35, No. 3/2021 2021 Przejdź
17. Spotkania z Arturem Danielem Liskowackim
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (17) 2021 2021 Przejdź
Strona