Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Menedżerowie wobec problemów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Autorzy: Urszula Janeczek
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji

Andrzej Bajdak
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji
Słowa kluczowe: CSR menedżer odpowiedzialne zarządzanie badania CSR
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (93-102)
Klasyfikacja JEL: M14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Mianem społecznej odpowiedzialności biznesu określa się odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie. Debata o odpowiedzialności społecznej początkowo skupiała się wokół problemów moralnych dotyczących menedżerów, a odpowiedzią na oczekiwania społeczne wobec nich było właśnie pojawienie się koncepcji CSR. W artykule przedstawiono postawy menedżerów wobec problemów CSR na podstawie wyników własnych badań bezpośrednich. Z kwerendy zarówno wtórnych, jak i pierwotnych źródeł informacji wynika, że lekceważenie lub ignorowanie systematycznych badań w dziedzinie CSR może prowadzić do negatywnych skutków społecznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Albinger, H.S., Freeman, S.J. (2000). Corporate social performance and attractiveness as an employer to different job seeking populations. Journal of Business Ethics, 28 (22). Friedman, M. (1962). Capitalism and freedom. Chicago: University of Chicago Press.
2.Friedman, M. (1970). A. Friedman Doctrine – The social responsibility of business is to increase its profits. New York Magazine, September 13th.
3.Goodpaster, K.E., Matthews Jr., J.B. (1977). Czy osoba prawna może mieć świadomość? W: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Gliwice: Onepress.
4.Griffin, R.W. (1999). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Janeczek, U. (2016). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a marketing. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
6.Nakonieczna, J. (2004). Społeczna odpowiedzialność – nowy aspekt globalnej strategii przedsiębiorstw międzynarodowych. W: E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe. Bydgoszcz: Branta.
7.Nakonieczna, J. (2008). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych. Warszawa: Difin.
8.Paliwoda-Matiolańska, A. (2009). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H. Beck.
9.Rudnicka, A. (2012). CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie. Warszawa: Wolters Kluwer.
10.Visser, W. (2010). The evolution and revolution of corporate social responsibility. W: M. Pohl, N. Tolhurst, Responsible business: How to manage a CSR strategy successfully. Pobrane z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/csr-2-0-ewolucja-irewolucja-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu/ (27.12.2017).
11.Zadros, K. (2017). Jak uciec od społecznej odpowiedzialności i pozostać społecznie odpowiedzialną firmą. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 108 (1983).