Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 58.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. The Concept of the Tourism Enterprise Innovation Analysis
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
2. E-produkt w nowoczesnej firmie
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Przejdź
3. Innowacje marketingowe na rynku usług pocztowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Przejdź
4. Innowacje produktowe w branży motoryzacyjnej w Polsce – wyniki badań
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
5. Innowacje w logistyce łańcucha dostaw żywności
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
6. Innowacyjny model współpracy uczelnia wyższa–biznes szansą na wzmocnienie kontaktów przedsiębiorców z sektorem nauki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
7. Zarządzanie innowacjami w małych i dużych przedsiębiorstwach (analiza porównawcza)
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
8. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw rodzinnych w świetle dotychczasowych badań oraz wybranych studiów przypadku
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
9. Krzysztof B. Matusiak – organizator, badacz innowacji i przedsiębiorczości
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
10. Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna przemysłu w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
11. Współczesne trendy społeczno-gospodarcze a kierunki rozwoju innowacji i zarządzania innowacjami
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
12. Internet rzeczy – innowacyjne narzędzie dla firm
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
13. CROWDSOURCING JAKO FORMA WDRAŻANIA INNOWACJI W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
14. NOWE SPOSOBY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W HANDLU DETALICZNYM ŻYWNOŚCIĄ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
15. Proinnovative Regionalentwicklung in Polen
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
16. MODEL POCZWÓRNEJ HELISY JAKO NARZĘDZIE WDRAŻANIA STRATEGII INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
17. Źródła finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
18. Modyfikacje zwrotu podbijać komuś bębenka we współczesnej polszczyźnie
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
19. Wydatki na badania i rozwój w transporcie europejskim w świetle polityki innowacyjności UE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
20. Innowacje społeczne odpowiedzią na lokalne problemy współczesnego społeczeństwa
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Przejdź
21. Konsument jako partner przedsiębiorstwa w otwartych innowacjach
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
22. Źródła informacji dla innowacji w sektorze usług
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
23. Innowacje na rynku przypraw i produktów przyprawowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
24. Ocena innowacyjności sektorów polskiej gospodarki
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
25. Wielowymiarowa analiza potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw kluczowych sektorów w województwie lubuskim
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
26. Wybory strategiczne przedsiębiorstw w kontekście rozwoju potencjału innowacyjności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
27. Wpływ osobowości eksperta na wagę kryteriów oceny ryzyka innowacji technicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
28. Strategie innowacyjne w zrównoważonym rozwoju państw w regionie Morza Bałtyckiego. Studium przypadku - model szwedzki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
29. Zarządzanie talentami w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na innowacjach
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
30. Crowdfunding jako nowoczesna forma wsparcia przedsięwzięć społecznych, kulturowych i biznesowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
31. Attitudes of Polish households towards cash payments
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
32. Crowdfunding jako źródło innowacji w nauce
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
33. Innowacje produktowe w przedsiębiorstwach wyrobów czekoladowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
34. Rola wspólnot zainteresowań dla biznesu ‒ innowacja czy konieczność?
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
35. Instrumenty finansowe i pozafinansowe dla innowacyjnych przedsiębiorców
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
36. Submarka jako innowacja marketingowa na przykładzie rynku wódki w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
37. Quo Vadis? – innowacyjne i alternatywne źródła finansowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
38. Open data business model: innowacyjne aspekty projektowania modeli biznesu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
39. Uwarunkowania oceny ryzyka innowacji technicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
40. Rozwój działalności badawczo-rozwojowej w sektorze IT – studium przypadku SISMS Sp. z o.o.
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
41. The importance of creativity as the core competence of employees in the selected enterprises in Poland
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
42. Innowacje w usługach hotelarskich - analiza porównawcza rozwiązań innowacyjnych wdrażanych w wybranych hotelach województwa lubelskiego i małopolskiego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
43. Stan rynku kryptowalut w Polsce na tle światowego rozwoju
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 2 2018 Przejdź
44. Ład korporacyjny a innowacyjność podmiotów gospodarczych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Przejdź
45. Aktualizacje zwrotu 'wyjść z szuflady' w tekstach współczesnej polszczyzny
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
46. Advergaming jako innowacyjna forma reklamowa
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Przejdź
47. Rola IT Service Managera w zarządzaniu innowacjami w MSP w świetle polityki Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Przejdź
48. Financing innovations by venture capital funds as a determinant of innovativeness of economy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Przejdź
49. ENHANCING INNOVATION IN THE E-MOBILITY SECTOR USING PRE-COMMERCIAL PROCUREMENT – THE HYDROGEN STORAGE PROGRAMME
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
50. The university and the external environment – towards a collaborative system of resources exchange
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
51. FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Przejdź
52. Źródła pozyskiwania innowacji a strategie innowacyjne przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Przejdź
53. Ocena kreatywności innowatorów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Przejdź
54. Istota i znaczenie kreatywności dla studentów kierunku zarządzanie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Przejdź
55. Internet of Things – conditions and opportunities for the development in tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
56. Innovative solutions used in services in municipal waste management systems
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
57. Theoretical aspects of innovation in health Tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
58. The role of innovation in contemporary business models – the cognitive-empirical study
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
Strona