Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
Open data business model: innowacyjne aspekty projektowania modeli biznesu

Autorzy: Marek Jabłoński
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
Słowa kluczowe: model biznesu Big Data projektowanie modeli biznesu innowacje w modelach biznesu
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (41-51)
Klasyfikacja JEL: M21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problem badawczy opisany w artykule obejmuje identyfikację kluczowych determinant kierunków rozwoju problematyki kształtowania innowacyjnych modeli biznesu opartych na założeniach Open Data. Celem badawczym artykułu jest odpowiedzenie na pytanie, jakie są kluczowe determinanty konceptualizacji i operacjonalizacji procesu projektowania modeli biznesu na podstawie założeń koncepcji Open Data. Metodyka badania obejmuje identyfikację atrybutów jakościowych wybranych modeli biznesu opartych na założeniach Open Data wraz ze wskazaniem kluczowych aspektów projektowania tych modeli biznesu. Rezultatem przeprowadzonych studiów literaturowych, badań i prac konceptualnych jest wskazanie nowoczesnych trendów w zakresie projektowania modeli biznesu opartych na założeniach Big Data. Kluczowe wnioski wskazują, że analiza wybranych modeli biznesu działających z wykorzystaniem OGT (Open Government Data) potwierdza, iż pojawił się dzięki nim nurt nowych innowacyjnych modeli biznesu wspieranych przez rządy bądź bazujących na ich strategii udostępniania dużych zbiorów danych. Rozwijany jest przy tym strumień prywatnych inicjatyw wspierających strategię upowszechniania dużych zbiorów danych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brock, V., Khan, H.U. (2017). Big Data Analytics: Does Organizational Factor Matters Impact Technology Acceptance? Journal of Big Data, 4 (21), 1–7.
2.Chesbrough, H.W. (2003). Open Innovation, The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press.
3.Cohen, B., Munoz, P. (2017). Sharing Business Model Compass. Pobrane z: https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/4/un-modelo-para-entender-la-economia-colaborativa/# (7.06.2017).
4.Gassmann, O., Frankenberger, K., Csik, M. (2014). The Business Model Navigator: 55 Models That Will Revolutionise Your Business. Financial Times Publishing International.
5.https://www.forbes.pl/technologie/od-chaosu-do-zwyciestwa-jak-big-data-zmienia-modele-biznesowe-i-polityke/h3zpwyq (15.10.2017).
6.Jabłoński, A., Jabłoński, M. (2013). Projektowanie sieciowych modeli biznesu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 12 (767), 29–39.
7.Janasz, W., Janasz, K. (2017). Determinanty innowacyjności organizacji. Studia i Prace WNEIZ US, 48 (3), Zarządzanie, 3, 9–20.
8.Levy, J. (2017). Strategia UX, jak tworzyć innowacyjne produkty cyfrowe, które spotkają się z uznaniem na rynku. Gliwice: Helion.
9.Magalhaes, G., Roseira, L., Manley, C., (2014). Business Models for Open Government Data. Conference Paper October 2014. Conference: ICEGOV. DOI: 10.1145/2691195.2691273.
10.Nogalski, B., Szpitter, A., Jabłoński, M. (2016). Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego. Gdańsk: Wyd. UG.
11.Osterwalder, A., Pigneur, Y., Smith, A. (2010). Business Model Generation. Pobrane z: www.businessmodelgeneration.com (15.10.2017).
12.Palo, T., Tähtinen, J. (2013). Networked Business Model Development for Emerging Technology-based Services. Industrial Marketing Management, 42, 773–782.
13.Papińska-Kacperek, J., Polańska, K. (2015a). Analiza zaawansowania realizacji idei Open Government Data w wybranych krajach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 37, 103–114.
14.Papińska-Kacperek, J., Polańska, K. (2015b). Inicjatywy Open Government Data. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa, 38, 191–202.
15.Teece, D.J. (2010). Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning, 43, 172–194.
16.Velu, C., Smart, A., Phillips, M. (2015). The Imperative for Business Model Innovation a Research and Practice Perspective, Business Model Innovation Workshop held at the Institute for Manufacturing (IfM). University of Cambridge, 1–2 June.