Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     DOI: 10.18276/sip.2019.55-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 55 2019
Źródła pozyskiwania innowacji a strategie innowacyjne przedsiębiorstw

Autorzy: Zbigniew Chyba ORCID
Politechnika Warszawska

Justyna Kacprzak ORCID
Politechnika Warszawska
Słowa kluczowe: innowacje przedsiębiorstwo źródła pozyskiwania innowacji strategie innowacyjne
Rok wydania:2019
Liczba stron:10 (153-162)
Klasyfikacja JEL: O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule została przedstawiona charakterystyka kluczowych źródeł pozyskiwania innowacji ze szczególnym uwzględnieniem roli prac naukowo-badawczych oraz prac rozwojowych dla przemysłu, a także opis głównych strategii innowacyjnych przedsiębiorstwa w kontekście zarządzania innowacjami. Celem opracowania jest przedstawienie i dyskusja strategii innowacji w kontekście źródeł pozyskiwania innowacji przez przedsiębiorstwa. Publikacja ma charakter studium literaturowego wraz z krytyczną analizą i oceną stosowanych źródeł i strategii, stanowiąc przyczynek do dalszych badań w tym obszarze.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chyba, Z. (2013). Informacja a źródła innowacji w przedsiębiorstwie. W: L. Kiełtyka (red.), Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji. Zarządzanie z wykorzystaniem multimediów (s. 325–327). Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.
2.Chyba, Z. (2014). Porównanie wybranych źródeł innowacji w przedsiębiorstwie. Krakowskie Studia Małopolskie, 1, 230–242.
3.Drucker, P.F. (2004). Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa: Studio EMKA.
4.Janasz, W., Janasz, K., Prozorowicz, M., Świadek, A., Wiśniewska, J. (2002). Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo
5.Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
6.Janczewska, D. (2010). Strategie innowacji. W: L. Białoń (red.), Zarządzanie działalnością innowacyjną (s. 231–263). Warszawa: Wydawnictwo Placet.
7.Knosala, R., Boratyńska-Sala, A., Jurczyk-Bunkowska, M., Moczała, A. (2014). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
8.Kotarba, W. (2012). Ochrona własności intelektualnej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
9.Penc, J. (1999). Innowacje i zmiany w firmie. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
10.Rudolf, T., Fuchs, K., Kossut, N., Workiewicz, M., Wróblewski, J. (2006). Strategie innowacji. Jak planować rozwój przedsiębiorstwa w warunkach niepewności? e-Mentor, 5 (17), 34–37.
11.Stabryła, A. (1995). Podstawy zarządzania firmą. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Stanisławski, R. (2017). Open innovation a rozwój innowacyjny mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
13.Szatkowski, K. (2016). Zarządzanie innowacjami i transferem technologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.