Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (42) 2018
Innowacje w usługach hotelarskich - analiza porównawcza rozwiązań innowacyjnych wdrażanych w wybranych hotelach województwa lubelskiego i małopolskiego

Autorzy: JOANNA WALENCIUK
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Anna Dłużewska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
Słowa kluczowe: innowacyjność hotelarstwo innowacje
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (145-155)
Klasyfikacja JEL: Z30 J80 J40 R50 Y80
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Implementacja innowacji znajduje coraz więcej zwolenników w światowej gospodarce. W hotelarstwie innowacje stają się niezbędnym elementem konkurencyjności przedsiębiorstw. Celem artykułu jest porównanie wdrażanych rozwiązań innowacyjnych w wybranych hotelach województwa małopolskiego i lubelskiego. Wybór województw został dokonany z uwagi na spodziewane dysproporcje mające związek z atrakcyjnością turystyczną i z pojemnością bazy noclegowej. Badania przeprowadzono w pierwszej połowie 2017 roku. Wyniki wskazują na istotną przewagę działań innowacyjnych w województwie małopolskim. Zdaniem autorek, ma to związek nie tyle z przynależnością hoteli do dużych sieci, ile z dużą konkurencją na rynku, wymuszającą większą kreatywność.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bigliardi, B., Dormio, A. (2009). An empirical investigation of innovation determinants in food machinery enterprises.
2.European Journal of Innovation Management, 2 (12), 223-242.
3.Hjalager, A.M. (2010). A review of innovation research in tourism. Tourism Management, 31, 1-12.
4.Jędrasiak, M. (2013). Innowacyjność w hotelarstwie na przykładzie wybranych hoteli Dolnego Śląska. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 303, 140-149.
5.Krupa, J., Krupa, K. (2010). Innowacyjność elementem konkurencyjności w turystyce. W: J. Krupa (red.), Innowacyj¬ność w turystyce. Rzeszów: Procarpathia.
6.Najda-Janoszka, M. (2012). Współdziałanie przedsiębiorstw turystycznych w ramach działalności innowacyjnej. Prze¬gląd Organizacji, 12, 20-23.
7.Najda-Janoszka, M. (2013). Zatrzymywanie wartości z innowacji w branży turystycznej. International Journal of Contemporary Management, 1 (21), 140-153.
8.OECD (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie.
9.Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Warszawa: Departament Strategii i Rozwoju Nauki.
10.Para, A. (2013). Przejawy i uwarunkowania innowacyjności obiektów hotelowych. W: P. Dominik (red.), Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie (s. 55-65). Warszawa: Wydział Turystyki i Rekreacji AlmaMer Szkoła Wyższa.
11.Piekarz, H., Stabryła, A. (2005). Zarządzanie rozwojem w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm (s. 47-68). Wałbrzych: Poldruk. 
12.Puciato, D. (2013). Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw hotelowych z Beskidu Śląskiego. International Journal of Contemporary Management, 1 (12), 106-114.
13.Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
14.Sztorc, M. (2015). Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych hoteli. Zeszyty Naukowe Firma i Rynek, 1 (48), 117-143.
15.Szymańska, E. (2013). Innowacyjność obiektów hotelarskich w świetle badań. W: P. Dominik (red.), Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie (s. 77-90). Warszawa: Wydział Turystyki i Rekreacji AlmaMer Szkoła Wyższa.
16.Zontek, Z. (2014). Innowacje usługowe na przykładzie usług turystycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wy¬działu Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.