Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-48
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
Instrumenty finansowe i pozafinansowe dla innowacyjnych przedsiębiorców

Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (581-592)
Słowa kluczowe: instrumenty finansowe innowacje
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Barbara Bartkowiak

Abstrakt

W artykule zaprezentowano praktyczne zastosowanie instrumentów wsparcia innowacyjności (finansowego i pozafinansowego) na przykładzie programów Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości i potwierdzono tezę, że droga do innowacyjności może być krótsza i efektywniejsza przy zewnętrznym wsparciu. Zaprezentowane doświadczenia Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w ramach Projektu Fundusz Kapitału Zalążkowego „Pomeranus Seed” i Sieci Aniołów Biznesu „AMBER” oraz Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego pn. Wielkopolska w ramach Projektu Jeremie „Pożyczki Innowacyjne” potwierdzają, że biznes jest zainteresowany innowacjami, a przedsiębiorcy potrzebują więcej bodźców i pieniędzy na innowacje. W podsumowaniu wskazano na kilka kierunków zmian w procesie podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki przy wykorzystaniu instrumentów finansowych i pozafinansowych dostosowanych do specyfiki i oczekiwań innowacyjnych projektów i przedsiębiorców.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Creating Casting Value (2014). Raport EVCA i Thomson Reuters. Czerwiec. Pobrano z: www.investeurope.eu/media/199202/2013-pan-european-private-equity-performance-benchmarks-study-evca-thomson-reuters-finalversion.pdf.
2.Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013. Raport.
3.Raport brytyjskiego banku inwestycyjnego GP Bullhound. Pobrano z: www.innpoland.pl.
4.Raporty wewnętrzne i dane Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
5.The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players. Pobrano z: www.eban.org.