Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
Rola wspólnot zainteresowań dla biznesu ‒ innowacja czy konieczność?

Autorzy: Joanna Wardzała
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych
Słowa kluczowe: wspólnoty zainteresowań przedsiębiorcy innowacje biznes
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (163-170)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wspólnota zainteresowań oddziałuje na zachowanie i działanie swoich członków tak długo, jak jest atrakcyjna i przynależność do niej dostarcza im korzyści. Transmedialność oznacza przekazanie historii w różnych mediach w różnych technologiach, zamiast po prostu przekładać tę samą treść na różne nośniki, np. telefon, telewizja. Tradycyjnie twórcy chcieli po prostu dotrzeć do widowni masowej, ale coś takiego już raczej nie istnieje. Są za to wspólnoty – grupy ludzi przyłączające się w różnych momentach, zazwyczaj za pomocą wybranej przez nich technologii i śledzące tylko to, co jest dla nich naprawdę interesujące. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy oddziaływanie na wspólnoty zainteresowań w biznesie, mające na celu promocję towarów i usług w różnych miejscach, stała się współcześnie koniecznością dla przedsiębiorców, aby pozostać uczestnikami rynku, czy to po prostu zwykły zabieg mający na celu podniesienie zysków. Wnioski oparto na analizie treści dostępnych badań oraz wywiadów własnych z przedsiębiorcami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson, B. (1997). Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Kraków: Znak.
2.Bauman, Z. (2006). Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
3.Bylok, F. (2011), Rozwój kapitału społecznego jako czynnik wspomagający wyjście przedsiębiorstwa z kryzysu. Problemy Zarządzania, 9, 134‒154.
4.Zadura-Lichota, P. (red.). (2013). Świat innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
5.Jasiński, A.H. (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Warszawa: Difin.
6.Olejniczuk-Merta, A. (2014). Rozwój innowacji społecznych a badania marketingowe. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 336, 22‒30.
7.Duraj, J., Papiernik-Wojdera, M. (2012). Przedsiębiorczość i innowacyjność. Warszawa: Difin.
8.Rundo, A. (2013). Kapitał ludzki a innowacyjność przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.